Forside » Børn & unge » Udsatte børn og unges læring » Indsatser » The Letterbox Club/Klub Penalhus

Vidensgrundlag

The Letterbox Club/Klub PenalhusThe Letterbox Club er en indsats målrettet anbragte børn, der har til formål at understøtte barnets faglige kundskaber ved at opmuntre barnet til at læse og lave matematik derhjemme. Evalueringer af indsatsen peger på en positiv udvikling af anbragte børns færdigheder i læsning og matematik. The Letterbox Club afprøves i Danmark under navnet Klub Penalhus.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen for The Letterbox Club er tydeligt beskrevet og afgrænset til anbragte børn i alderen 5-13 år. Der er udviklet fem differentierede udgaver af materialet, der indgår i indsatsen. Fire af de fem materialer er tilpasset børn på forskellige alderstrin i målgruppen og den sidste version af materialet er særligt målrettet børn i alderen 7-9 år, der ikke har samme faglige funktionsniveau som deres jævnaldrende. Der er ikke defineret klare eksklusionskriterier inden for den klart definerede målgruppe; anbragte børn, ligesom der ikke er udviklet screeningsredskab til identificering af eventuelle undermålgrupper indenfor målgruppen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
The Letterbox Clubs forløb og de forskellige komponenter, der udgør indsatsen er velbeskrevne. Som indsats har The Letterbox Club et mindre sammenhængende og velbeskrevet kausalt forhold mellem de teoretiske antagelser, der ligger til grund for indsatsen og indsatsens formål og aktiviteter. Det teoretiske afsæt for indsatsen er heller ikke tydeligt ekspliciteret. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren C.
Implementering
Der er i den systematiske søgning om The Letterbox Club ikke fremkommet en egentlig implementeringsevaluering. I evalueringsstudierne fra Storbritannien foreligger der implementeringserfaringer og anbefalinger fra en britisk kontekst. Der foreligger ikke dokumenterede implementeringserfaringer fra dansk eller anden nordisk kontekst. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren C. Indsatsen afprøves og evalueres på nuværende tidspunkt i Danmark. Resultatet af evalueringen forventes at ligge primo 2018 og de vil danne udgangspunkt for en revurdering af den nuværende score.
Effekt
Der er foretaget flere evalueringer af The Letterbox Club med før- og eftermåling. De eksisterende evalueringer er foretaget eller initieret af programudvikler eller interessent med tydelig relation til programudvikler. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren C. Indsatsen afprøves og evalueres på nuværende tidspunkt i Danmark. Resultatet af evalueringen forventes at ligge primo 2018 og de vil danne udgangspunkt for en revurdering af den nuværende score.
Økonomi
Der er ikke fremkommet viden om det økonomiske grundlag for The Letterbox Club i søgningen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren D.