Indsatser

Indsatser på læringsområdet
Paired Reading/Makkerlæsning - en skoleunderstøttende indsats
Paired Reading er en struktureret skoleunderstøttende indsats, der har til formål at understøtte barnets læseudvikling. Undersøgelser viser, at indsatsen kan være med til at forbedre de deltagende børns læsealder med knap et år i løbet af 16 uger. I Danmark er indsatsen afprøvet under navnet Makkerlæsning.
The Letterbox Club/Klub Penalhus - en skoleunderstøttende indsats
The Letterbox Club er en indsats målrettet anbragte børn, der har til formål at understøtte barnets faglige kundskaber ved at opmuntre barnet til at læse og lave matematik derhjemme. Evalueringer af indsatsen peger på en positiv udvikling af anbragte børns færdigheder i læsning og matematik. The Letterbox Club afprøves i Danmark under navnet Klub Penalhus.