Indsatser

Indsatser på læringsområdet
HippHopp
HippHopp er et struktureret forældreprogram, der har til formål at understøtte, at de deltagende børn bliver parate til skolestart, så de på lige fod med deres klassekammerater kan håndtere skolestarten og de nye udfordringer, der knytter sig hertil. HippHopp er inspireret af det evidensbaserede program HIPPY.
Læringsunderstøttende indsatser i dagtilbud og hjem
I de seneste år er der i Danmark gennemført flere randomiserede kontrollerede forsøg om læring og sprogunderstøttelse til børn i 0- 6 års alderen, blandt andet med fokus på læringsunderstøttende indsatser i hjemmet. I denne artikel præsenterer Socialstyrelsen tre igangværende forskningsprojekter; ”Udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud”, ”Vi lærer sprog” og ”Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud” og et afsluttet forskningsprojekt, ”SPELL”.
Paired Reading/Makkerlæsning - en skoleunderstøttende indsats
Paired Reading er en struktureret skoleunderstøttende indsats, der har til formål at understøtte barnets læseudvikling. Undersøgelser viser, at indsatsen kan være med til at forbedre de deltagende børns læsealder med knap et år i løbet af 16 uger. I Danmark afprøves indsatsen under navnet Makkerlæsning.
The Letterbox Club/Klub Penalhus
The Letterbox Club er en indsats målrettet anbragte børn, der har til formål at understøtte barnets faglige kundskaber ved at opmuntre barnet til at læse og lave matematik derhjemme. Evalueringer af indsatsen peger på en positiv udvikling af anbragte børns færdigheder i læsning og matematik. The Letterbox Club afprøves i Danmark under navnet Klub Penalhus.