Forside » Børn & unge » Udsatte børn og unges læring

Udsatte børn og unges læring

Udsatte børn og unges læring
Udsatte børn og unges læring

Undersøgelser viser, at en større andel af udsatte børn starter senere i skole, har højere ulovligt fravær, oftere går i specialpædagogiske tilbud, har lavere karakterer og oftere ikke gennemfører folkeskolen sammenlignet med jævnaldrende ikke-udsatte skolekammerater. Den primære målgruppe for temaet er afgrænset til udsatte børn og unge i alderen 0-16 år.

Temaet præsenterer en række indsatser, som har til formål at understøtte udsatte børns læring. I udvælgelsen af temaets indsatser har der været fokus på indsatser, der inddrager omgivelserne, familie, plejefamilie eller øvrige netværk herunder også professionelt netværk i form af eksempelvis kontaktperson i de læringsunderstøttende aktiviteter.

Vidensportalens tema om læring beskriver bl.a. de to læringsunderstøttende indsatser The Letterbox Club og Paired Reading. Du kan også læse om førskole- og familieprogrammet HippHopp. I artiklen Læringsunderstøttende indsatser i dagtilbud og hjem kan du b.la. læse om sprogindsatsen SPELL og udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud.  Derudover kan du i temaet finde viden om reducering af skolefravær og skolefrafald samt hvilke risiko- og beskyttelsesfaktorer, der kan have indflydelse på barnet/den unges læring.

Indsatser

HippHopp

HippHopp er et struktureret forældreprogram, der har til formål at understøtte, at de deltagende børn bliver parate til skolestart, så de på lige fod med deres klassekammerater kan håndtere skolestarten og de nye udfordringer, der knytter sig hertil. HippHopp er inspireret af det evidensbaserede program HIPPY.

Paired Reading/Makkerlæsning - en skoleunderstøttende indsats

Paired Reading er en struktureret skoleunderstøttende indsats, der har til formål at understøtte barnets læseudvikling. Undersøgelser viser, at indsatsen kan være med til at forbedre de deltagende børns læsealder med knap et år i løbet af 16 uger. I Danmark afprøves indsatsen under navnet Makkerlæsning.

The Letterbox Club/Klub Penalhus

The Letterbox Club er en indsats målrettet anbragte børn, der har til formål at understøtte barnets faglige kundskaber ved at opmuntre barnet til at læse og lave matematik derhjemme. Evalueringer af indsatsen peger på en positiv udvikling af anbragte børns færdigheder i læsning og matematik. The Letterbox Club afprøves i Danmark under navnet Klub Penalhus.
Baggrundsviden

Definition

Læring er i temaet bredt defineret som de processer, der leder til, at børn og unge udvikler kognitive, sociale, motoriske, adfærdsmæssige, og følelsesmæssige færdigheder eller kompetencer. Temaets primære fokus er indsatser, der supplerer og understøtter læring i dagtilbud og skole og som inddrager barnets private og professionelle netværk.

Målgruppe og omfang

Undersøgelser indikerer, at en større andel af udsatte børn starter senere i skole, har højere ulovligt fravær, oftere går i specialpædagogiske tilbud, har lavere karakterer og oftere ikke gennemfører folkeskolen sammenlignet med jævnaldrende ikke-udsatte skolekammerater.

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Forhold som begrænsede familieressourcer, begrænset adgang til uddannelsesressourcer, lave forventninger til barnets skolepræstationer og mangelfuld skolegang kan udgøre en særlig risiko for udsatte børn og unges læring.

Reduktion af fravær

Forskningsprojektet Back2School og ”Udviklingspuljen til bekæmpelse af fravær og fastholdelse af skoledeltagelse” er to initiativer i Danmark, der har fokus på reducering af skolefravær og skolefrafald. Højt skolefravær og skolefrafald er forbundet med konsekvenser for både det enkelte barn, familien, skolen og for samfundet, og international forskning indikerer, at forebyggende programmer specifikt målrettet reduktion af skolefravær og skolefrafald har nogen positiv effekt.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra den systematiske søgning på temaet om Udsatte børn og unges læring.