Forside » Børn & unge » Kriminalitet » Risiko, behov og responsivitetsprincipperne (RNR)

Risiko, behov og responsivitetsprincipperne (RNR)

Principperne for risiko, behov og responsivitet (RNR) går ud på at vurdere risikoniveau for kriminel adfærd, målrette behandlingen til risikofaktorerne samt tilpasse behandlingen til den unges styrker og svagheder.

 | Socialstyrelsen

RNR-principperne i behandling af kriminelle unge

I følge principperne for risiko, behov og responsivitet (fremover RNR efter de engelske benævnelser: Risk, Need and Responsivity) kan kriminel adfærd både forudsiges og behandles. RNR-principperne har gennem flere undersøgelser vist sig effektive i forhold til at hjælpe mennesker ud af kriminalitet. For hvert princip, der introduceres i behandlingen, stiger effekten af behandlingen - dvs. recidiv for kriminel adfærd reduceres. På den anden side er der risiko for ikke bare manglende effekt, men også negativ effekt, hvis ingen af RNR-principperne anvendes i behandlingen (Andrews et al., 1999).

Risikoprincippet

Risikoprincippet handler for det første om, at graden af risiko for kriminel adfærd kan forudsiges, og at den unge kan kategoriseres til at have lav, moderat, høj eller meget høj risiko for at begå kriminalitet. For det andet handler princippet om, at intensiteten i behandlingen skal matche den unges risikoniveau, hvor de der har det højeste risikoniveau, skal have den mest intensive behandling (Andrews & Bonta, 2010).

Risikoprincippet indebærer desuden, at man skal være varsom med at sammenblande højrisiko-unge med lavrisiko-unge i behandlingen. Undersøgelser har vist, at dette kan have en uhensigtsmæssig smitteeffekt på unge, der er i lav risiko for at begå kriminalitet igen (Andrews & Dowden, 2006).

Behovsprincippet

Behovsprincippet indebærer en reducering i den unges specifikke kriminogene behov for at opnå en reducering af recidiv. Et kriminogent behov er en dynamisk risikofaktor – fx aggressiv adfærd. Aggressiv adfærd er dynamisk, fordi den kan ændres (øges eller reduceres), og en risikofaktor, idet aggressiv adfærd hos en ung, øger sandsynligheden for kriminalitet (Andrews & Bonta, 2010).

Responsivitetsprincippet

Responsivitetsprincippet henviser til faktorer, der gør, at den unge kan respondere optimalt på behandlingen. For det første skal man anvende effektive metoder (generel responsivitet). Her har forskning vist, at det, der virker bedst muligt overfor kriminel/antisocial adfærd, er metoder indenfor den kognitive adfærdsterapeutiske tilgang samt den systemiske tilgang (J. A. Koehler et al., 2012)

Derudover skal der tages hensyn til individuelle faktorer og omstændigheder i behandlingen (specifik responsivitet), da behandlingen dermed tilrettelægges, så den passer bedst muligt til den enkelte unges ressourcer, kompetencer, vanskeligheder m.m. (Andrews & Bonta 2010)

Anvendelse af RNR i Danmark

RNR-principperne er generelt udsprunget fra og underbygget af nordamerikanske og canadiske studier. Senere forskning har vist, at principperne også med god effekt kan overføres til en europæisk kontekst, selvom der dog stadig er brug for flere studier på området (J. A. Koehler et al., 2012)

I Danmark anvendes principperne både over for unge og voksne med kriminel adfærd. I Kriminalforsorgen er principperne i gang med at blive implementeret i tilsynsvirksomheden (Kif) (Direktoratet for Kriminalforsorgen, 2011). For unge anvendes principperne på de danske MultifunC-institutioner og med anvendelsen af risikovurderingsredskabet YLS/CMI.  Andre anbringelsessteder er også begyndt at implementere et eller flere af principperne i deres behandling.

 

Kilder

Andrews D. A. et al. (1999). Clinically relevant and psychologically informed approaches to reduced re-offending: A meta-analytic study of human service, risk, need, responsivity and other concerns in justice contexts. Ottawa: Carleton University

Andrews, D. A. & Bonta, J. (2010). The psychology of criminal conduct (5th edition), Lexis/Nexis. (Kan lånes gennem bibliotek.dk)

Andrews, D. A. & Dowden, G. (2006). Risk principle of case classification in correctional treatment, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 50, 88 – 100

Direktoratet for Kriminalforsorgen (2011). Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende RNR i tilsyn, Kriminalforsorgen. 

Koehler, J.A. et al. (2012). A systematic review and meta-analysis on the effect of young offender treatment programs in Europe, J Exp Criminol, 9:19–43. (Kan lånes gennem bibliotek.dk)

Publiceret: 19.12.2014. Sidst opdateret: 15.02.2019