Forside » Børn & unge » Kriminalitet » Målgruppe

Målgruppe

Børn og unge, der begår kriminalitet, har ofte skole- og/eller misbrugsproblemer. Typisk er der flere drenge end piger, der begår kriminalitet.

 &  | Socialstyrelsen

Børn og unge, der begår kriminalitet, kan ofte karakteriseres ud fra en eller flere af følgende karakteristika (Ankestyrelsen 2014, Justitsministeriets Forskningskontor 2011):

  • Skoleproblemer, herunder uregelmæssig skolegang.
  • Misbrugsproblemer.
  • ADHD-lignende symptomer (fx opmærksomhedsforstyrrelser, ringe situationsfornemmelse, hyperaktivitet og impulsivitet).
  • Manglende sociale relationer.
  • Færdes hyppigt i høj-risikomiljøer.

Målgruppens kønsfordeling

Ifølge tal fra 2012 fra Danmarks Statistik er der en overrepræsentation af drenge i målgruppen. Tallene viser eksempelvis, at der i 2012 var 23.087 drenge mellem 15 og 23 år, der blev kendt skyldige efter straffeloven, lov om euforiserende stoffer og/eller våbenloven. Mens antallet af piger mellem 15 og 23 år, der blev kendt skyldige, var 3.713 (Danmarks statistik, 2014). 

I 2011 foretog Justitsministeriets Forskningskontor en spørgeskemaundersøgelse blandt 1858 unge fra 7. – 10. klasse på 18 udvalgte skoler i Storkøbenhavn. Undersøgelsen viste, at drengene i højere grad end pigerne indgik i kriminelle grupper samt at drengene i højere grad end pigerne havde begået alvorlig kriminalitet (Justitsministeriets Forskningskontor, 2011). Tallene fra undersøgelsen er fordelt således: 

   Kriminalitetskategori

 Piger

Drenge

I alt

Unge i kriminelle grupper

32 pct.

68 pct.

100 pct.

Alvorligt kriminelle

32 pct.

68 pct.

100 pct.

Småkriminelle

44 pct.

56 pct.

100 pct.

Lovlydige

62 pct.

38 pct.

100 pct.

I alt (pct.)

51 pct.

49 pct.

100 pct.

I alt (antal)

946

912

1858

Tabellen viser unge fordelt efter kriminalitetskategori og efter køn. Kilde: Justitsministeriets Forskningskontor, 2011

”Den typiske unge kriminelle”

Ifølge en undersøgelse foretaget af Ankestyrelsen i 2014 er der visse fælles karakteristika ved flere af de børn og unge, som mistænkes for at have begået kriminalitet. ”Den typiske unge kriminelle” er, ifølge Ankestyrelsen, således karakteriseret ved at være en dreng på 16 eller 17 år, hvor kommunen ofte har kendskab til den unge i forvejen enten på grund af tidligere kriminalitet, tidligere underretninger eller andre sociale problemer. Derudover har kommunen også i mange tilfælde kendskab til den unges familie (Ankestyrelsen, 2014). Ankestyrelsens konklusioner bygger på en undersøgelse af 297 sager om børn og unge, der mistænkes for at have begået voldskriminalitet, anden alvorlig kriminalitet eller gentagen kriminalitet (Ankestyrelsen, 2014).

Vidensportalens tema om kriminalitet har et aldersmæssigt hovedfokus på børn og unge mellem 10 og 18 år. Temaet omfatter også i mindre grad viden om unge op til 23 år.

Kilder

Ankestyrelsen (2014). Kommunernes indsats på området for unge kriminelle.

Danmarks statistik (2014). statistikbanken.dk 

Justitsministeriets Forskningskontor (2011). Første led i fødekæden.

Publiceret: 31.10.2013. Sidst opdateret: 20.08.2019