Forside » Børn & unge » Kriminalitet » Indsatser

Indsatser

FFT: Functional Family Therapy

FFT består af et intensivt behandlingsforløb, der har til formål at forbedre familierelationer samt mindske misbrugsproblemer og kriminel adfærd.

Fra planlægning til praksis: Tilrettelæggelse af indsatser rettet mod kriminelle unge

Inspirationskatalog til kommunerne indeholder værktøjer, gode råd og anbefalinger om kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk.

MST: Multisystemisk Terapi

MST (Multisystemisk Terapi) er en intensiv indsats, der sigter mod at forhindre, at unge begår kriminalitet eller udvikler misbrug ved at inddrage den unges forældre og øvrige netværk. Målet med MST er at nedbringe den unges adfærdsproblemer ved at styrke netværket bedst muligt.

MultifunC

MultifunC er et højintensivt institutionsprogram, der skal støtte de allermest udadreagerende unge mellem 14 og 18 år med fokus på, at den unge skal lære at begå sig i normale kontekster.

Sociale indsatser til unge lovovertrædere

Sociale indsatser, der har en terapeutisk grundide, og som sigter på at forandre den unges tankesæt og adfærd, giver de bedste effekter i forhold til at reducere kriminalitet hos unge.

TFCO – Treatment Foster Care Oregon

TFCO er en helhedsorienteret behandlingsindsats, der sigter mod at skabe en positiv forandring inden for alle områder af den unges liv: familiesamspil, skole/beskæftigelse, adfærd mv.

Tidlig indsats med forældreprogrammer

Systematisk metaanalyse påviser, at tidlig indsats med familieprogrammer kan reducere problemadfærd og derved på længere sigt alvorlige adfærdsproblemer og kriminalitet.