Forside » Børn & unge » Kriminalitet » Definition

Definition

Dette tema har fokus på forebyggelse og indsatser i forhold til gentagen og alvorlig kriminalitet blandt børn og unge.

 | Socialstyrelsen

Temaet om kriminalitet sætter fokus på en bred gruppe af børn og unge: Fra børn og unge med væsentlige risikofaktorer for udvikling af kriminel adfærd, til børn og unge, der gentagne gange har begået personfarlig eller anden alvorlig kriminalitet og evt. har flere domme for deres strafbare handlinger. Kriminalitet kan defineres som handling, der er strafbar, og det er denne definition, der anvendes i dette tema (socialebegreber.dk, 2014).

På Vidensportalen er der især fokus på forebyggelse og indsatser i forhold til gentagen og alvorlig kriminalitet. Det vedrører oftest børn og unge, som overtræder straffeloven, lov om euforiserende stoffer og/eller våbenloven.

Det Europæiske Kriminalpræventive Netværk (EUCPN) har defineret forebyggelse af kriminalitet således: ”Forebyggelse af kriminalitet omfatter enhver foranstaltning, der har til formål at nedbringe kriminaliteten, enten gennem direkte forebyggelse af kriminelle aktiviteter eller gennem politikker og tiltag, der mindsker mulighederne for kriminalitet eller årsagerne hertil”.

Vidensportalens tema om kriminalitet har et aldersmæssigt hovedfokus på børn og unge mellem 10 og 18 år. Temaet omfatter også i mindre grad viden om unge op til 23 år.

Kilder

Det Europæiske Kriminalpræventive Netværk (EUCPN)

socialebegreber.dk, 08.12.2014

Publiceret: 31.10.2013. Sidst opdateret: 17.05.2018