Forside » Børn & unge » Inddragelse » Litteratur

Litteraturliste

Søgningen er blevet fremsøgt nationalt og internationalt og vurderet på baggrund af kvalitet og relevans. Litteraturen, som fremgår af listen, er den litteratur, som er blevet vurderet relevant, men som ikke nødvendigvis er anvendt i artiklerne. 

Læs mere om, hvordan vi udvælger viden her.

Læs mere om, hvordan vi udarbejder et tema her.

Litteraturliste fremkommet af søgning i 2016 

Publiceret: 01.12.2016. Sidst opdateret: 13.02.2020