Forside » Børn & unge » Inddragelse » Litteratur

Litteraturliste

Søgningen er blevet fremsøgt nationalt og internationalt og vurderet på baggrund af kvalitet og relevans. Litteraturen som fremgår af listen er den litteratur, som er blevet vurderet relevant, men som ikke nødvendigvis er anvendt i artiklerne. 

Læs mere om hvordan vi udvælger viden og hvordan vi udarbejder et tema. 

Litteraturliste fremkommet af søgning i 2016 

Publiceret: 01.12.2016. Sidst opdateret: 01.12.2016