Forside » Børn & unge » Inddragelse » Definition

Definition

I dette tema er inddragelse defineret og afgrænset som kommunens forpligtelse til at inddrage og samarbejde med barnet, familien og netværket i sagsbehandlingen og i den sociale indsats. Inddragelse er derudover defineret som det tværprofessionelle samarbejde over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Natascha Hjortebjerg | Socialstyrelsen 

Inddragelse er i dette tema defineret som kommunens inddragelse af og samarbejde med børn eller unge, familien og netværket i sagsbehandlingen og i de sociale tilbud for børn og unge med behov for særlig støtte. Inddragelse er derudover defineret som det tværfaglige samarbejde, hvor faggrupper deler viden og koordinerer indsatsen, så den er sammenhængende og helhedsorienteret og i højere grad kan iværksættes tidligt.

Jævnfør serviceloven skal støtten til børn og unge med behov for særlig støtte bygge på barnets eller den unges egne ressourcer, og barnets eller den unges synspunkter skal altid inddrages med passende vægt i overensstemmelse med deres alder og modenhed. Barnets eller den unges vanskeligheder skal så vidt muligt løses i samarbejde med familien.

Læs mere om inddragelse af barnet her  

Læs mere om inddragelse af familien og netværket her

I serviceloven er der flere henvisninger og krav til en helhedsorienteret indsats og tværprofessionelt samarbejde over for børn og unge med behov for særlig støtte (Social- og Indenrigsministeriet, 2015).

Læs mere om det tværprofessionelle samarbejde i børnesager her

Afgrænsning af tema

Temaet er afgrænset til den kommunale myndighedsopgave og ansvar i forhold til samarbejdet med og inddragelse af barnet eller den unge, familien og netværket indenfor servicelovens kapitel 11 om børn og unge med behov for særlig støtte, samt kommunens forebyggende arbejde over for børn og unge med behov for særlig støtte efter servicelovens § 11.

Kilder

Socialstyrelsen (2011). Håndbog om barnets reform 

Social- og Indenrigsministeriet (17.11.2015). (LBK nr 1284 af 17.11.2015). Serviceloven  

Publiceret: 28.11.2016. Sidst opdateret: 24.01.2020