Forside » Børn & unge » Efterværn » Indsatser

Indsatser

Det Gode Efterværn – anbefalinger til efterværnsindsatsen

Unge videregiver erfaringer med efterværnstilbud til fagpersoner, der arbejder med efterværn samt til andre unge mellem 16-23 år.

Gode råd til den gode kontaktperson

Hvad skal den gode kontaktperson kunne? Og hvordan håndterer man rollen som kontaktperson? I SPUK's kontaktpersonhåndbog gives en mængde redskaber, og dilemmaer drøftes.

Individuelle tiltag er bedre end generelle

Sådan lyder konklusionen fra en evaluering foretaget af otte kommunale efterværnsprojekter i Norge

Skræddersyet udslusning fra døgninstitutionen Godhavn øger unges udviklingsmuligheder

Døgninstitutionen Godhavns efterværnsindsats, Netværket, sikrer 18-23-årige beboere en god overgang fra den døgnåbne behandlingsinstitution til et selvstændigt liv i egen bolig. Et faseopdelt udslusningssystem skræddersyr en løsning til hver enkelt ung.

Bo-gruppe støtter tidligere anbragte unge i at få et mere selvstændigt liv

Efterværnsindsats på ungdomshjemmet Holmstrupgård omfatter bl.a. en prøvelejlighed og hjælp til uddannelse eller beskæftigelse.

Centrale elementer i efterværnsindsatsen

Alder ved indskrivning samt varighed i tilbud har større betydning for de unges resultater end typen af efterværnsindsats

Eget værelse med støtte som led i efterværn

Eget værelse med støtte er med til at give tidligere anbragte unge en mere smidig overgang til en selvstændig voksentilværelse.