Forside » Børn & unge » Efterværn

Efterværn

Efterværn
Efterværn

Efterværn er et kommunalt tilbud om støtte til unge i alderen 18-22 år, der umiddelbart op til deres 18. år har haft en fast kontaktperson eller været anbragt uden for hjemmet.

Mange af disse unge har fortsat behov for støtte for at komme godt ind i voksenlivet, når de bliver 18 år, og deres støtte eller anbringelse ophører. Forskningen viser blandt andet, at de unge i overgangen til voksenlivet kan opleve ustabile boligforhold, svagt eller intet netværk, ensomhed, dårligt helbred, højere risiko for misbrug, psykiske lidelser og ringe selvværd. Samtidig viser forskningen, at færre tidligere anbragte unge kommer i uddannelse eller beskæftigelse sammenlignet med unge, der ikke har været anbragt.

Formålet med efterværn er at bidrage til, at den unge får en bedre overgang til en selvstændig voksentilværelse. Efterværn tilbydes, hvis støtten anses for at være af væsentlig betydning for den unges udvikling, og hvis den unge er indforstået hermed.

Socialstyrelsen er i øjeblikket i gang med at opdatere temaet om efterværn.

Vil du vide mere om Socialstyrelsens arbejde med efterværn, kan du besøge Socialstyrelsens hjemmeside.

Definition

Efterværn er et tilbud om støtte til unge i alderen 18 til 22 år, der umiddelbart op til deres 18. år har haft en fast kontaktperson eller været anbragt uden for hjemmet. Formålet med efterværn er at bidrage til, at de unge støttes til at etablere en selvstændig tilværelse på lige fod med andre unge.

Målgruppe

Personkredsen for efterværn er unge i alderen 18 til 22 år, der har haft en fast kontaktperson eller været anbragt uden for hjemmet umiddelbart op til deres 18. år, og som fortsat har behov for støtte på vejen til et selvstændigt voksenliv.

Omfang

Kommunerne anvender i stigende grad efterværn, og det gives især som opretholdelse af døgnophold eller som personlig rådgiver.