Omfang

En stor andel af børn og unge i familier med sociale problemer vokser op i familier, hvor kerneproblematikken er psykiske vanskeligheder og/eller misbrug af rusmidler.

 | Socialstyrelsen

Børn og unge, der vokser op i familier med stof- og/eller alkoholmisbrug

I en dansk kontekst anslås det, at knap 120.000 børn og unge i alderen 0-18 år vokser op i familier, hvor den ene eller begge forældre har et alkoholmisbrug. Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at knap 60.000 børn og unge har en forælder, der har været indlagt på grund af alkoholmisbrug (Rambøll, 2016).

Ca. 1/3 af danskerne har en person med alkoholproblemer i familien – enten i kernefamilien eller blandt andre familiemedlemmer (Sundhedsstyrelsen, 2017).

I forhold til stofmisbrug er det sværere at sætte præcise tal på omfanget. Dels er skønnet afhængigt af definitionen af stofmisbrug, dels er det afhængigt af, hvilke metoder og hvilket datamateriale skønnet baseres på. På baggrund af flere statistiske kilder (fx behandlingsregister for stofmisbrugere, register for hospitalskontakter) udarbejder sundhedsstyrelsen årligt et skøn over antallet af stofmisbrugere i Danmark. Tal fra sundhedsstyrelsens årsrapport, Narkotikasituationen i Danmark, viser, at der i 2014 var indskrevet 6.275 klienter i behandling for stofmisbrug, hvoraf antallet af børn i hjemmet under 18 år hos disse klienter udgjorde 1.727 (Sundhedsstyrelsen, 2016).

Børn og unge, der vokser op i familier med psykiske vanskeligheder

Ifølge Statens Institut for Folkesundhed vil ca. 20 pct. af befolkningen i løbet af et år have psykiske symptomer svarende til kriterierne for en eller flere psykiske sygdomme. Det svarer til 700.000-800.000 voksne danskere (Statens Institut for Folkesundhed, 2007).

Sundhedsstyrelsen skønner, at 50.000-100.000 børn i Danmark har forældre med en psykisk lidelse (Sundhedsstyrelsen, 2011). Det er vanskeligt at præcisere antallet af børn og unge, der vokser op i familier, hvor en eller begge forældre har psykiske lidelser, da en del mennesker med psykiske lidelser ikke er kendte i administrative registre (Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark, 2007).

Op i mod 30 pct. af de patienter, der har kontakt med behandlingspsykiatrien, har på et tidspunkt også en misbrugsproblematik (Socialstyrelsen, 2017).

Læs mere om omfanget af mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug her 

Kilder

Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark (2007). Børn af forældre med psykisk sygdom Anbefalinger til god praksis i psykiatrien og det tværsektorielle samarbejde.

Rambøll (2016). Pulje til fremme af samarbejder mellem kommuner og frivillige organisationer – Viden om risiko- og beskyttelsesfaktorer for børn og unge i udsatte familier. Besøgt 19.05.2017

Socialstyrelsen (2017). Omfanget af mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug. Besøgt 19.05.2017

Statens Institut for Folkesundhed (2007). Folkesundhedsrapporten Danmark 2007. 

Sundhedsstyrelsen (2011). Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 

Sundhedsstyrelsen (2016). Narkotikasituationen i Danmark 2016. 

Sundhedsstyrelsen (2017). Børnefamilier med alkoholproblemer. Besøgt 19.05.2017

Publiceret: 24.05.2017. Sidst opdateret: 14.08.2019