Litteratur

Litteraturlisten er fremkommet gennem en systematisk litteratursøgning om temaet børn der oplever vold. Søgningen er blevet fremsøgt nationalt og internationalt og vurderet på baggrund af kvalitet og relevans. Litteraturen, som fremgår af listen, er den litteratur, som er blevet vurderet relevant, men som ikke nødvendigvis er anvendt i artiklerne. 

Læs mere om, hvordan vi udvælger viden her.

Læs mere om, hvordan vi udarbejder et tema her. 

Se hele litteraturlisten til temaet Børn der oplever vold

Publiceret: 05.11.2013. Sidst opdateret: 13.02.2020