Forside » Børn & unge » Bander » Redskaber til systematisk kortlægning af børn og unge i risiko

Redskaber til systematisk kortlægning af børn og unge i risiko

Her præsenteres tre hæfter som alle indeholder redskaber, der kan anvendes til systematisk kortlægning af kriminalitetstruede børn og unge. Redskaberne er målrettet arbejdet med forebyggelse og tidlig indsats for børn og unge blandt eksempelvis SSP, lærere, boligsocialmedarbejdere og socialrådgivere.

& Morten Wismar Nielsen | Socialstyrelsen

Formålet med de tre hæfter som præsenteres er at give inspiration til, hvordan kommunen eller konkrete medarbejdergrupper systematisk og helhedsorienteret kan arbejde med, at kortlægge børn og unge i risiko for at blive tiltrukket af kriminalitet og/eller af problemskabende ungegrupperinger.

Hæfterne tilbyder i alt seks redskaber, der kan anvendes i den tidligere forebyggelsesindsats. Hæfterne, og redskaberne som præsenteres i dem, er målrettet hver deres særlige område.

  • SSP-samarbejdet
  • Boligsocialt arbejde
  • Skoleområdet

Redskaberne kan både understøtte en første problemidentifikation i et geografisk område i kommunen eller med et barn eller en ung. De kan også understøtte det tværfaglige arbejde med at kortlægge problemstillingen og analysere behovet for indsatser ud fra viden fra kortlægningen.

Fælles for redskaberne er at de udelukkende fokuserer på kortlægning og ikke på de indsatser, der efterfølgende skal til for at forebygge eller håndtere ungdomskriminalitet eller problemskabende ungegrupperinger.

Redskaberne, der præsenteres i hæfterne, bygger alle på viden om risikofaktorer samt redskaber og erfaringer fra medarbejdere i kommuner, som arbejder med tidlig opsporing af børn og unge i risiko. Herunder præsenteres de tre hæfter.

Redskaber målrettet SSP-samarbejdet

Hæftet indeholder redskaber målrettet SSP-samarbejdet, som kan anvendes til at styrke en systematisk kortlægning af kriminalitetstruede børn og unge. Hæftet indeholder redskaberne:

  • Risikoprofil - Risikoskala til SSP 
  • Relationsprofil - Kortlægning af relationer i et netværk 

Redskaber målrettet det boligsociale arbejde

Hæftet indeholder redskaber målrettet det boligsociale arbejde, som kan anvendes til at styrke en systematisk kortlægning af kriminalitetstruede børn og unge. Hæftet indeholder redskaberne:

  • Bekymringsstatus - Refleksionsskabelon til boligsocialmedarbejdere  
  • Bekymringshenvendelse - Kort til ikke-fagprofessionelle 

Redskaber målrettet skoleområdet

Hæftet indeholder redskaber målrettet det forebyggende arbejde i skole-regi, som kan anvendes til at styrke en systematisk kortlægning af kriminalitetstruede børn og unge. Hæftet indeholder redskaberne: 

  • Bekymringsprofil – Klassescreening til lærere og socialrådgivere 
  • Skolefraværsprofil – Fraværsskala til skolen 

Kilder

Socialstyrelsen.dk (2015). Redskaber til opsporing af børn og unge i risiko

Publiceret: 30.11.2015. Sidst opdateret: 11.05.2018