Forside » Børn & unge » Bander » Indsatser » Indsatser

Indsatser

ROCA

Roca er en intensiv indsats rettet mod unge mænd i alderen 17–24 år i højrisiko for kriminalitet, bandetilhørsforhold og eksklusion fra samfundet. Indsatsens formål er, at få de unge til at ændre adfærd i en sådan grad, at de kan undgå kriminalitet, indgå i ’normale’ sociale sammenhænge samt blive selvforsørgende. Indsatsen strækker sig over fire år.

G.R.E.A.T.: Gang Resistance Education and Training

G.R.E.A.T. er en skolebaseret forebyggende indsats med undervisningsmateriale målrettet børn og unge på 4.-7. klassetrin. Indsatsen har til formål at forebygge, at unge bliver involveret i bandeaktiviteter og ungdomskriminalitet. Evalueringer viser, at unge, der er blevet undervist i G.R.E.A.T. programmet, har mindre tilbøjelighed til at være medlem af en bande samt en mere positiv indstilling over for politiet, sammenlignet med deres jævnaldrende, som ikke er blevet undervist i G.R.E.A.T.

Lugna Gatan

Den svenske indsats Lugna Gatan har bl.a. til formål at mindske kriminalitet, rekruttering til kriminelle grupperinger, misbrug og arbejdsløshed blandt udsatte unge.