Forside » Børn & unge » Bander » G.R.E.A.T.: Gang Resistance Education and Training

G.R.E.A.T.: Gang Resistance Education and Training

G.R.E.A.T. er en skolebaseret forebyggende indsats med undervisningsmateriale målrettet børn og unge på 4.-7. klassetrin. Indsatsen har til formål at forebygge, at unge bliver involveret i bandeaktiviteter og ungdomskriminalitet. Evalueringer viser, at unge, der er blevet undervist i G.R.E.A.T. programmet, har mindre tilbøjelighed til at være medlem af en bande samt en mere positiv indstilling over for politiet, sammenlignet med deres jævnaldrende, som ikke er blevet undervist i G.R.E.A.T.

| Socialstyrelsen

G.R.E.A.T. er en skolebaseret forebyggende indsats med undervisningsmateriale målrettet børn og unge på 4.-7. klassetrin. Indsatsen har til formål at forebygge, at unge bliver involveret i bandeaktiviteter og ungdomskriminalitet. Evalueringer viser, at unge, der er blevet undervist i G.R.E.A.T. programmet, har mindre tilbøjelighed til at være medlem af en bande samt en mere positiv indstilling over for politiet, sammenlignet med deres jævnaldrende, som ikke er blevet undervist i G.R.E.A.T.

G.R.E.A.T. programmet blev udviklet i 1991 af Phoenix Police Department og blev i 2006 revideret til sin nuværende form. Programmet er implementeret på skoler fordelt ud over alle stater i USA, og er den mest udbredte bandeforebyggende indsats i USA. Ifølge programudvikler er programmet implementeret på 29.691 skoler, og ca. 2 mio. elever har gennemgået lektionerne fra G.R.E.A.T. programmet.

Programmet består af undervisningsmateriale, som findes i 4 forskellige udgaver, der er tilpasset forskellige klassetrin og aldersgrupper. Undervisningsmaterialet er bygget op omkring et varierende antal lektioner i de forskellige udgaver af programmet. Hver lektion omhandler forskellige tematikker og øvelser, som eleverne skal arbejde med.

G.R.E.A.T. Middle School Component er programmets hovedindsats. Denne artikel vil primært omhandle denne version af G.R.E.A.T., som også er den mest udbredte af G.R.E.A.T.-indsatserne. Derudover findes der G.R.E.A.T. Elementary School Component,G.R.E.A.T. Summer Component og G.R.E.A.T. Families Component.

G.R.E.A.T. programmet har vist flere positive effekter. De unge, som undervises i G.R.E.A.T., er mindre tilbøjelige til at være involveret i bander og ungdomskriminalitet, og de har en mere positiv indstilling over for politiet, sammenlignet med kontrolgruppen, som ikke er blevet undervist i G.R.E.A.T. De unge, som har modtaget undervisningen G.R.E.A.T. er også bedre til vredeshåndtering og til at undgå konfliktfyldte situationer end de unge i kontrolgruppen.

Hvor meget ved vi om indsatsen ?

G.R.E.A.T.: Gang Resistance Education and Training G.R.E.A.T. er en skolebaseret forebyggende indsats med undervisningsmateriale målrettet børn og unge på 4.-7. klassetrin. Indsatsen har til formål at forebygge, at unge bliver involveret i bandeaktiviteter og ungdomskriminalitet. Evalueringer viser, at unge, der er blevet undervist i G.R.E.A.T. programmet, har mindre tilbøjelighed til at være medlem af en bande samt en mere positiv indstilling over for politiet, sammenlignet med deres jævnaldrende, som ikke er blevet undervist i G.R.E.A.T. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Tildeles scoren B: Rimeligt vidensgrundlag
Metode
Tildeles scoren B: Rimeligt vidensgrundlag
Implementering
Tildeles scoren B: Rimeligt vidensgrundlag
Effekt
Tildeles scoren B: Rimeligt vidensgrundlag
Økonomi
Tildeles scoren D: Intet eller yderst sparsomt vidensgrundlag

Læs hele artiklen

Målgruppe

G.R.E.A.T. er en skolebaseret forebyggende indsats med undervisningsmateriale målrettet børn og unge på 4.-7. klassetrin i alderen ca. 10-14 år.

Der findes 4 forskellige versioner af indsatsen, som er målrettet forskellige alders- og skoletrin. Det mest omfattende og det primære undervisningsmateriale fra G.R.E.A.T. er det 13-lektioners undervisningsprogram G.R.E.A.T. Middle School Component for elever på 6.-7. klassetrin (Esbensen et al., 2013).

Udover G.R.E.A.T. Middle School Component er der et kortere undervisningsprogram G.R.E.A.T. Elementary Component på 6 lektioner, som er udviklet til 4.-5. klasses elever. Der findes også et sommerprogram G.R.E.A.T. Summer Component, som primært er et supplement og en uddybning af det undervisningsmateriale, som G.R.E.A.T. bygger på. Sommerprogrammerne afholdes i skolernes sommerferie og kan variere i antal lektioner. Sommerprogrammet er ikke målrettet en særlig aldersgruppe. Udover de 3 skolebaserede programmer findes der også en udgave af G.R.E.A.T., som er målrettet familien som helhed. G.R.E.A.T. Families er et 6-lektioners undervisningsprogram for hele familien, som skal supplere den skolebaserede G.R.E.A.T.-indsats. Familieindsatsen er målrettet forældre med børn i alderen 10 til 14 år. (www.great-online.org).

Kilder

Esbensen, Finn-Aage et al. (2013): Short- and Long-Term Outcome Results from a Multisite Evaluation of the G.R.E.A.T. Program. American Society of Criminology. Criminology & Public Policy, Volume 12, Issue 3

www.great-online.org (2015): G.R.E.A.T. Programhjemmeside

Metode

G.R.E.A.T. programmet er en forebyggende, skolebaseret indsats, som har til formål at forhindre bandemedlemskab og ungdomskriminalitet. Programmet indeholder 13 undervisningslektioner, som fokuserer på elevernes kompetenceudvikling og forskellige problematikker i forhold til bandeinvolvering og ungdomskriminalitet.

G.R.E.A.T. programmet består af undervisningsmateriale, som findes i 4 forskellige udgaver, der er tilpasset forskellige klassetrin og aldersgrupper. G.R.E.A.T. Middle School Component er programmets hovedindsats, som med revisionen blev udvidet fra 9 til 13 lektioner. Derudover findes der G.R.E.A.T. Elementary School Component, G.R.E.A.T. Summer Component og G.R.E.A.T. Families Component.

G.R.E.A.T. materialet har fokus på udviklingen af livsduelighed (life skills) og er udviklet til at give unge viden om bande- og kriminalitetsproblematikker og ændre en evt. problematisk attitude og adfærd hos de unge. Undervisningen i G.R.E.A.T. er faciliterende og interaktiv og er bygget op om praktiske øvelse for positiv adfærd. (www.great-online.org).

Indsatsens formål er således:

 1. at forebygge bandemedlemskab
 2. at forebygge vold og kriminel adfærd
 3. at unge udvikler en positiv indstilling over for politi og retsvæsen.

Undervisningsmaterialet er baseret på kognitiv teori og er udviklet til at give skoleelever kompetencer i forhold til at undgå problematisk adfærd og forebygge/ændre negative handlingsmønstre. Undervisningen skal lære unge om kriminalitetens konsekvenser for ofrene, kulturelle forskelle, konflikthåndtering og ansvarlighed. Undervisningen foretages primært af uniformerede betjente, som er trænede i klasseundervisning (classroom management), har tilegnet sig forskellige pædagogiske redskaber og har fokus på udvikling af elevernes kompetencer (Esbensen et al., 2013).

Lektioner i G.R.E.A.T. programmet

Undervisningsprogrammets hovedindsats (G.R.E.A.T. Middle School Component) indeholder 13 lektioner af 30-45 minutters varighed, som hver sætter fokus på forskellige tematikker og kompetencer hos de unge.

De 13 lektioner i G.R.E.A.T. indeholder følgende temaer:

1.     Introduktion til G.R.E.A.T.

Målet med lektion 1 er, at eleverne kan identificere sammenhængen mellem kriminalitet, vold, stofmisbrug og bander.

2.     Fakta og fiktion om bander

Målet med lektion 2 er, at eleverne bliver i stand til at analysere informationskilder og at kende til gængse opfattelser af bander og vold.

3.     Fællesskab og ansvarlighed

Mål med lektion 3 er, at eleverne bliver i stand til at definere deres rolle og ansvarlighed i familien, skolen og fællesskabet.

4.     At sætte mål

Målet med lektion 4 er, at eleverne skal skrive nogle realistiske og opnåelige mål for sig selv.

5.     At træffe de rigtige beslutninger

Målet med lektion 5 er, at eleverne skal øve og styrke deres evne til at træffe beslutninger.

6.     Kommunikation

Målet med lektion 6 er, at eleverne skal træne deres kommunikative evner.

7.     Aktiv lytning og empati

Målet med lektion 7 er, at eleverne skal kunne yde aktiv lytning og opfatte/opfange andres emotionelle tilstand samt udvise empati over for ofre for kriminalitet og vold.

8.     Undvigelse/afvisning (Refusal Skills)

Målet med lektion 8 er, at eleverne skal øve effektive metoder til at undgå konfliktfyldte situationer og til at afbøde situationen, hvis den alligevel opstår.

9.     Gruppepres og undvigelses-/afvigelseskompetencer

Målet med lektion 9 er ligesom i lektion 8, at eleverne skal øve effektive metoder til at undgå og afvise gruppepres fra jævnaldrende.

10.   Vredeshåndtering

Målet med lektion 10 er, at eleverne skal øve sig i at slappe af i pressede situationer.

11.  At berolige andre

Målet med lektion 11 er, at eleverne skal kunne anvende vredeshåndteringsstrategier til at forebygge vold og konflikter.

12.  Konfliktløsning

Målet med lektion 12 er, at eleverne skal øve konflikthåndteringsteknikker i praksis.

13.  Tilbageblik

Målet med lektion 13 er, at eleverne skal kunne redegøre for indholdet i G.R.E.A.T. programmet og reflektere over, hvordan de kan bruge undervisningen i deres samvær med andre (Carson et al., 2008; www.great-online.org).

G.R.E.A.T programmet blev udviklet i 1991 af Phoenix Police Department. Programmet blev revideret i 2006 til den form, det har i dag. Dette skete da en evaluering af indsatsen i 2001 ikke kunne påvise positive resultater af indsatsen. Med revisionen blev materialet bl.a. gennemgået af undervisere, forebyggelsesspecialister og forskere, der beskæftiger sig med risikofaktorer i forhold til involvering i bander i ungdomsårene (Esbensen et al., 2012).

Kilder

Carson, Dena C. et al. (2008): National Evaluation of the Gang Resistance Education and Training (G.R.E.A.T.) Program – Results from Surveys and Interviews with G.R.E.A.T.-trained Officers. Department of Criminology & Criminal Justice. University of Missouri-St. Louis

Esbensen, Finn-Aage et al. (2013): Short- and Long-Term Outcome Results from a Multisite Evaluation of the G.R.E.A.T. Program. American Society of Criminology. Criminology & Public Policy, Volume 12, Issue 3

Esbensen, Finn-Aage et al. (2012): Results from a Multi-Site Evaluation of the G.R.E.A.T. Program. Academy of Criminal Justice Science. Justice Quarterly. Volume 29, No 1

www.great-online.org (2015): G.R.E.A.T. Programhjemmeside

Implementering

G.R.E.A.T. programmet er implementeret på skoler fordelt ud over alle stater i USA. Et studie af implementeringen af G.R.E.A.T. i USA viser, at programmet generelt implementeres i overensstemmelse med retningslinjerne. Anbefalingen er dog, at man skal have mere opmærksomhed på betjentenes og undervisernes indbyrdes kommunikation samt indarbejdelsen af G.R.E.A.T. i den almene undervisning.

G.R.E.A.T. programmet er implementeret på 29.691 skoler fordelt ud over alle stater i USA. Programmet er desuden implementeret i the District of Columbia, Puerto Rico, Bermuda, Canada, Mellemamerika samt England. I perioden 2005-2015 er der 2.006.069 elever i USA, der har gennemgået lektionerne i G.R.E.A.T. programmet (www.great-online.org; Papachristos, 2013).

Evaluering viser, at G.R.E.A.T. implementeres med høj fidelitet

En implementeringsevaluering viser, at G.R.E.A.T. generelt implementeres med høj fidelitet på tværs af skoler (Esbensen et al., 2013). På baggrund af denne evaluering pointerer James Howell i artiklen GREAT Results (Howell, 2013), at det er vigtigt, at skoler er opmærksomme på at matche programmerne med skolernes behov, at have fokus på supervision i implementeringen og at engagere den gruppe af unge, som er i højest risiko for bandeinvolvering (Howell, 2013). Howell pointerer desuden, at det er vigtigt, at skoleledelsen overvejer følgende spørgsmål, inden G.R.E.A.T. implementeres:

 • Er indsatsen effektiv?
 • Er det undervisningstiden værd?
 • Opnår indsatsen sit primære mål?
 • Hvordan drager skolerne fordel af indsatsen – både på elev- og skoleniveau? (Howell, 2013).

I en evaluering på 7 udvalgte skoler blandt administratorer, undervisere og koordinatorer på de klassetrin, som modtager undervisningen G.R.E.A.T., fremgår det, at personalet i høj grad rapporterer, at kvaliteten og programmets succes afhænger af den enkelte betjent, som underviser eleverne i G.R.E.A.T. Størstedelen af respondenterne mener, at det er en fordel, at det er betjente, der underviser i G.R.E.A.T. (Peterson et al., 2009).

Evalueringen viser også, at de fleste undervisere, efter en betjent har afholdt et undervisningsforløb, indarbejder G.R.E.A.T. materialet i deres generelle undervisning. Det drejer sig primært om de undervisere, som underviser i fag, som på en eller anden måde er relateret til bande- og kriminalitetsproblematikker. De undervisere, som rapporterer, at de ikke anvender G.R.E.A.T. i deres undervisning, giver oftest manglende tid som begrundelse (Peterson et al., 2009).

Implementeringsanbefalinger

Forskerne giver på baggrund af evalueringen følgende overordnede anbefalinger til implementeringen af G.R.E.A.T.:

1. Undervisningsgangene skal tidsmæssigt reguleres, så betjentene når hele G.R.E.A.T.-pensummet.

2. Betjentene, som underviser i G.R.E.A.T., bør videregive G.R.E.A.T.-programmets hovedpointer og aktiviteter til skolens faste undervisere og diskutere deres vigtighed med dem, så underviserne har bedre forudsætninger for at indarbejde temaerne i deres generelle undervisning.

3. Betjentene, der underviser i G.R.E.A.T.-programmet, bør tilbyde at assistere lærerne i undervisningen af de generelle skolefag, så G.R.E.A.T. også kan blive inkorporeret i den generelle undervisning, efter at G.R.E.A.T.-undervisningen er afsluttet.

4. Det anbefales, at der i uddannelsen af betjentene i G.R.E.A.T. fokuseres på punktlighed, pålidelighed og kommunikation, da over 20 pct. af respondenterne rapporterer, at betjentene ikke mødte op til den aftalte tid og ej heller gav besked om forsinkelsen eller fraværet (Peterson et al., 2009; Esbensen et al., 2011)

Kilder

Esbensen, Finn-Aage et al. (2013): Short- and Long-Term Outcome Results from a Multisite Evaluation of the G.R.E.A.T. Program.. American Society of Criminology. Criminology & Public Policy, Volume 12, Issue 3

Esbensen, Finn-Aage et al. (2011): Evaluation and Evolution of the Gang Resistance Education and Training (G.R.E.A.T.) Program. Journal of School Violence, 10:53-70

Howell, James C. (2013): GREAT Results - Implications for PBIS in Schools. Criminology & Public Policy. Volume 12. Issue 3

Papachristus, Andrew V. (2013): Two Decades of G.R.E.A.T. - Considering the History and Evaluation of One of the Longest-Running Gang Prevention Programs. American Society of Criminology. Criminology & Public Policy. Volume 12, Issue 3

Peterson, Dana et al. (2009): National Evaluation of the Gang Resistance Education and Training (G.R.E.A.T.) Program - School Personnel Survey Report. G.R.E.A.T. Evaluation. Department of Criminology & Criminal Justice. University of Missouri-St. Louis

www.great-online.org: G.R.E.A.T. Programhjemmeside. Informationer om antallet af skoler, der har implementeret G.R.E.A.T. samt antallet af elever, som har modtaget undervisningen er ikke offentligt tilgængelig men er rekvireret pr. mail fra programudvikler d. 13. august 2015.

Effekt

Et randomiseret kontrolleret forsøg foretaget i 2013 viser, at elever, som er blevet undervist i G.R.E.A.T. programmet, har en mindre tilbøjelighed til at blive medlem af en bande sammenlignet med kontrolgruppen, og de har en mere positiv indstilling over for politiet.

G.R.E.A.T.-programmet blev udviklet i 1991 og blev i 2006 revideret til sin nuværende form på baggrund af en dårlig evaluering af programmet foretaget i 2001. Denne reviderede udgave af G.R.E.A.T.-programmet er blevet evalueret i forhold til både kortsigtede og langsigtede effekter efter henholdsvis 1 år og 4 år i et randomiseret kontrolleret forsøg (RCT) (Esbensen et al., 2013). Evalueringen er den mest omfattende, der er foretaget af G.R.E.A.T.-indsatsen og viser, at eleverne, 1 år efter de har modtaget undervisning i G.R.E.A.T., er 39 pct. mindre tilbøjelige til at være medlem af en bande end gruppen af elever, som ikke har modtaget undervisningen (Esbensen et al., 2013).

Efter 4 år viser evalueringen, at gruppen, der har modtaget G.R.E.A.T-undervisning, sammenlignet med kontrolgruppen, er:

 • 24 pct. mindre tilbøjelige til at være medlem af en bande
 • generelt mere positivt indstillet over for politiet
 • generelt mere positiv indstillet over for betjente i klasseværelset
 • generelt mere negativt indstillet over for bander og bandeaktivitet
 • mere opmærksomme på risikofaktorer
 • bedre til at håndtere vrede
 • bedre til at undvige gruppepres
 • mindre egoistiske
 • præget af større fokus på fællesskab og glæde ved at gøre noget for andre.

I forhold til sociale faktorer såsom prosocial adfærd overfor jævnaldrende, gruppepres og relationer til ungdomskriminelle grupper viser evalueringen en lille positiv effekt, 1 år efter undervisningen er foregået. Efter 4 år  er der dog ingen signifikant forskel på nogen af disse sociale faktorer for gruppen af elever, som har modtaget undervisning i G.R.E.A.T. sammenlignet med kontrolgruppen (Esbensen et al., 2013).

Evalueringen konkluderer, at G.R.E.A.T. ikke er et ’universalmiddel’ mod bandeproblematikker, men at flere evalueringers fund understøtter, at G.R.E.A.T. har positiv effekt som en indsats til primær forebyggelse i forhold til bandemedlemskab og ungdomskriminalitet. Det pointeres dog også, at forskellene på indsatsgruppen og kontrolgruppen ikke er store, hvilket kan tilskrives, at G.R.E.A.T. med de 13 lektioner, én gang om ugen af ca. 40 minutters varighed, ikke er et intensivt og omfangsrigt forebyggelsesprogram (Esbensen et al., 2013).

Evalueringen, der er baseret på et randomiseret kontrolleret forsøg, har fulgt en stor gruppe elever i 7 forskellige byer af 6 omgange over en 4-årig periode. Evalueringen involverer i den seneste af de 6 undersøgelser 3820 repræsentativt udvalgte elever, hvilket svarer til en svarprocent på 72 pct. i forhold til udvælgelsen af elever ved studiets begyndelse. De 3820 elever er fordelt på 195 klasser og 31 skoler i USA. De 102 klasser har fået undervisning i G.R.E.A.T., mens 93 af klasserne ikke har og derfor fungerer som kontrolgruppe (Esbensen et al., 2013).

Kilder

Esbensen, Finn-Aage et al. (2013): Short- and Long-Term Outcome Results from a Multisite Evaluation of the G.R.E.A.T. Program. American Society of Criminology. Criminology & Public Policy, Volume 12, Issue 3

Økonomi

Der er på baggrund af den systematiske litteratursøgning foretaget i foråret 2015 ikke fremkommet studier, der beskriver økonomien for indsatsen G.R.E.A.T.

Hvor meget ved vi om indsatsen ?

G.R.E.A.T.: Gang Resistance Education and Training G.R.E.A.T. er en skolebaseret forebyggende indsats med undervisningsmateriale målrettet børn og unge på 4.-7. klassetrin. Indsatsen har til formål at forebygge, at unge bliver involveret i bandeaktiviteter og ungdomskriminalitet. Evalueringer viser, at unge, der er blevet undervist i G.R.E.A.T. programmet, har mindre tilbøjelighed til at være medlem af en bande samt en mere positiv indstilling over for politiet, sammenlignet med deres jævnaldrende, som ikke er blevet undervist i G.R.E.A.T. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Indsatsen er en primær, forebyggende indsats målrettet alle i en skoleårgang, målgruppen er derfor ikke detaljeret beskrevet, og der findes ikke eksklusionskriterier for målgruppen. Det undervisningsmateriale, der indgår i indsatsen, er tilpasset forskellige klassetrin og aldersgrupper. Det fremgå ikke hvad det teoretiske og erfaringsmæssige grundlag er for indsatsens valg af målgruppe og det fremgår ikke hvad kriterierne er for særligt udsatte skoler. På den baggrund tildeles dokumentationsgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
Det er klart defineret, hvordan undervisningen af G.R.E.A.T. skal opbygges. Der findes et fast materiale, som underviserne skal benytte. Der er fokus på klasseundervisning og pædagogiske færdigheder ift. implementeringen af indsatsen. Indsatsen har et klart defineret formål, men der er ikke dokumenteret en tydelig sammenhæng mellem mål og aktiviteter. På den baggrund tildeles dokumentationsgrundlaget for indsatsens metode scoren B.
Implementering
Indsatsen er implementeret bredt i USA. Der er foretaget en evaluering af implementeringen af indsatsen i USA. Der fremgår konkrete opmærksomhedspunkter i forbindelse med implementeringen af indsatsen. Indsatsen er ikke implementeret i Danmark eller andre nordiske lande og der foreligger således ikke dokumenterede implementeringserfaringer fra en dansk eller anden nordisk kontekst. På den baggrund tildeles dokumentationsgrundlaget for indsatsens implementering scoren B.
Effekt
Der er foretaget et randomiseret kontrolleret forsøg af indsatsen i USA, som viser positive resultater. Da indsatsen ikke er implementeret i Danmark eller andre nordiske lande findes der ikke dokumenteret viden om indsatsens effekt i en nordisk kontekst. På den baggrund tildeles dokumentationsgrundlaget for indsatsens effekt scoren B.
Økonomi
Der er ikke i søgningen fremkommet cost-effectiveness eller cost-benefit analyser vedrørende G.R.E.A.T. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren D.