Forside » Børn & unge » Bander » Definition

Definition

Der findes ingen fælles definition af begrebet ’bande’. I daglig tale anvendes begrebet om kriminelle grupperinger, som er meget forskellige i bl.a. struktur og grad af kriminalitet.

| Socialstyrelsen

Begrebet bander anvendes om grupperinger, som er vidt forskellige i bl.a. struktur, grad af kriminalitet og hvorvidt tilhørsforholdet er et aktivt tilvalg eller i højere grad handler om, at man er en del af en gruppe, som man er vokset op sammen med. Disse forskelle kommer ikke nødvendigvis frem i hverdagsbrugen af begrebet ’bande’. I en gennemgang af bandedefinitioner gennem tiden, står det klart, at der er knyttet komplicerede problemstillinger til brugen af begrebet (Jensen & Pedersen, 2012).

Politiet i Danmark skelner mellem rocker- og bandegrupperinger, hvor rockergrupperinger har en veldefineret organisation, en hierarkisk struktur og klubhuse, mens de fleste bandegrupperinger typisk har en løsere organisering og typisk er centreret omkring en eller flere toneangi­vende personer. Rigspolitiet vurderer dog, at dette billede er under forandring, idet en række bandegrupperinger er på vej mod en struktur, som tidligere primært har kendetegnet rockergrupperingerne (Rigspolitiet, 2015).

Det er endvidere meningsfuldt at adskille de mere organiserede rocker- og bandegrupperinger med primært voksne medlemmer fra problemskabende ungegrupper, fordi de repræsenterer problemstillinger, som kræver forskellige indsatser.

Det internationale forskernetværk Eurogang har udviklet og testet en definition, som adskiller de problemskabende ungegrupper fra mere organiserede grupperinger. De har følgende definition:

“A street gang (or troublesome youth group corresponding to a street gang elsewhere) is any durable, street-oriented youth group whose identity includes involvement in illegal activity” (Weerman et al., 2009).

 I rapporten Første Led i Fødekæden (2011) findes en dansk oversættelse af Eurogangs definition, som lyder således:

”En problemskabende ungdomsgruppe eller gadebande er: enhver ungdomsgruppe, som 1) har holdt sammen i mere end tre måneder, 2) som primært mødes på gaden, og 3) hvis ulovlige aktiviteter udgør en del af gruppens identitet” (Pedersen & Lindstad, 2011).

Denne definition ligger også til grund for Det Kriminalpræventive Råds (DKR) rapport om problemskabende ungegrupper i Danmark (Bislev & Hansen, 2013), som forsøger at inddele grupper af unge, som primært mødes på gaden og har en uroskabende adfærd, samtidig med, at de er i risikozonen for at begå – eller allerede begår – kriminalitet. Her differentieres mellem følgende grupperinger:

  • Bekymrende vennegrupper. Består primært af unge i alderen 12-15 år, som finder sammen om rusmidler. De socialiserer på gaden og i offentligheden, men har ikke et særligt område.
  • Territorielle uroskabende ungdomsgrupper. Består primært af unge i alderen 13-23 år. Er tilknyttet et geografisk område og kender typisk hinanden fra opvækst samme sted.
  • Kriminelle ungdomsgrupper. Ligner de territorielle uroskabende ungdomsgrupper, men adskiller sig ved at have tættere relationer til voksne kriminelle fra rocker- og bandemiljøet.

Det bemærkes, at DKR, i modsætning til Eurogang, undlader at betegne grupperne som ”stabile” (”durable”), idet de er kendetegnede ved en stor gennemstrømning og en mere netværksbaseret og ustabil tilknytning (Bislev & Hansen, 2013). 

I dette tema inkluderes både de organiserede bander, herunder rockere, med voksne medlemmer og de mere netværksbaserede ungegrupperinger. Temaet spænder således bredt, både hvad angår alder, grad af organisering og alvorligheden af kriminaliteten.

Kilder

Bislev, Maria & Hansen, Kasper Bisp (2013). Problemskabende ungdomsgrupper i Danmark, Det kriminalpræventive råd.

Pedersen, Maria Libak et al. (2011). Første led i fødekæden. Justitsministeriets Forskningskontor.

Jensen, Sune Qvotrup & Pedersen, Maria Libak (2012). “This is a gang – and I’m in it” i Michael Hviid Jacobsen (red.) Skyggelandet. Ungdomskultur, kriminalitetskultur og bandekultur I dansk belysning. Syddansk Universitetsforlag (kan lånes gennem bibliotek.dk).

Rigspolitiet (2015). Rockere og bander 2014. www.politi.dk

Weerman, Frank M. et al. (2009). Eurogang Program Manual: Background, Development, and the Use of the Eurogang Instruments in Multi-Site, Multi-Method Comparative Research

Publiceret: 30.11.2015. Sidst opdateret: 11.05.2018