Vidensgrundlag

Robusthed.dkRobusthed.dk er et webbaseret interventionsprogram målrettet børn, unge og familier, som består af praktisk viden, historier og øvelser om robusthed. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen for Robusthed.dk er børn, unge og familier, herunder mentalt sårbare børn og unge og børn og unge med særlige behov. Der er ikke beskrevet yderligere in- og eksklusionskriterier, udover at indsatsen er designet til at imødekomme forskellige grader af vanskeligheder. Typisk introduceres programmet for børn, unge og forældre af lokale fagpersoner. Der er ingen beskrivelse af, hvordan rekruttering/visitering, samt fastholdelse og motivation foregår. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren C.
Metode
Indsatsen er begrundet i relevant teori, forskning og faglige tilgange, men det er ikke nærmere beskrevet, hvilken effekt indsatsen forventes at have, hverken for borgeren eller den faglige og organisatoriske kvalitet. Indsatsens handlingsorienterede metode er ikke beskrevet, og der findes ikke en manual eller vejledning, der kan understøtte anvendelse og implementering. Typisk integreres indsatsen i den eksisterende praksis, og den defineres dermed lokalt af den enkelte fagprofessionelle, der har modtaget en robusthedsinstruktøruddannelse. Der findes ikke kendte redskaber til at understøtte metodeintegritet, udover et tilbud om en dags supervision i forbindelse med uddannelsen, ligesom indsatsen ikke monitoreres løbende og systematisk. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren C.
Implementering
Indsatsen er implementeret i en række forskellige sammenhænge i Danmark, bl.a. i få kommuner, men erfaringerne er ikke systematisk beskrevet. Der foreligger derfor ikke viden om beskrevne implementeringserfaringer på et organisatorisk plan, ligesom der heller ikke foreligger implementeringsguides eller lignende. Idet indsatsen har en indbygget fleksibilitet, er den typisk integreret i den eksisterende lokale praksis, fx på det pædagogiske område, hvilket gør det vanskeligt at beskrive konkrete implementeringserfaringer. Det er således oftest den/de konkrete medarbejder(e), der har fået en robusthedsinstruktøruddannelse, der vælger at implementere indsatsen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren C.
Effekt
Der er gennemført et mindre, randomiseret kontrolleret forsøg på to almenklasser og deres to lærere i Italien. Studiet beskriver ikke viden om effekt i forhold til børn med opmærksomhedsforstyrrelser. Derudover er der gennemført et pilotstudie i Danmark, ligesom der er iværksat fire kontrollerede forsøg med minimal intervention i Danmark. Der foreligger dog ingen resultater endnu på de fire kontrollerede forsøg (ultimo 2018). På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren C.
Økonomi
Socialstyrelsen har udarbejdet en omkostningsanalyse af Robusthed.dk baseret på udgifter for en kommune, som får uddannet én medarbejder pr. år. Der er ikke fremkommet yderligere viden om, hvilke økonomiske gevinster der er forbundet med indsatsen i den systematiske litteratursøgning. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren C.