Forside » Børn & unge » ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser » Indsatser » New Forest Parenting Program (NFPP)

Vidensgrundlag

New Forest Parenting Program (NFPP) The New Forest Parenting Programme er et forældretræningsprogram specifikt udviklet til forældre til børn med ADHD. Programmet viser gode resultater i forhold til at reducere symptomer, der optræder hos børn med ADHD.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
NFPP har en velbeskrevet og klart afgrænset målgruppe og er specifikt udviklet til forældre til børn med ADHD. Der foreligger klare inklusionskriterier og eksklusionskriterier for målgruppen samt procedurer for visitation i amerikansk, britisk og dansk sammenhæng. NFPP er udviklet i en engelsk kontekst, men tilpasset til dansk kontekst gennem en afprøvning og implementering på tre børnepsykiatriske afdelinger, herunder med anvendelse af fastlagte procedurer for rekruttering og visitering af familier i DK. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren A.
Metode
NFPP er som metode meget velbeskrevet og teoretisk velfunderet. Der foreligger en god beskrivelse af indsatsens forløb, aktiviteter og intensitet. Der er en manual, der støtter gennemførslen af programmet. Desuden foreligger der en klar beskrivelse af krav til medarbejdernes uddannelse og kompetencer. Der findes redskaber til opretholdelse af programmets udvikling, kvalitet og fidelitet. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren A.
Implementering
Der foreligger dokumenterede implementeringserfaringer med NFPP fra engelske RCT-studier. Ligeledes er NFPP afprøvet og implementeret på tre børnepsykiatriske afdelinger i forbindelse med et RCT-studie, hvor visiteringen blev understøttet af relevante udrednings- og screeningsredskaber Der er erfaringer i dansk kontekst med uddannelsesforløb til NFPP-terapeut, men der fremgår ingen beskrivelser eller standarder for løbende og systematisk opfølgning på indsatsens implementering ud over at der ydes supervision til uddannede terapeuter. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren B.
Effekt
Der foreligger solid viden om effekten af NFPP fra et nyere dansk RCT-studie samt flere engelske RCT-studier. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren A.
Økonomi
Socialstyrelsen har i 2019 udarbejdet en omkostningsanalyse af NFPP, der viser, at de samlede omkostninger forbundet med implementering og drift af NFPP i fem år er ca. 0,6 mio. kr., mens de samlede omkostninger pr. gennemført deltager er ca. 17.000 kr. Der er ikke fremkommet yderligere viden om, hvilke økonomiske gevinster der er forbundet med indsatsen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren C.