Forside » Børn & unge » Opmærksomheds-forstyrrelser » Indsatser » New Forest Parenting Program (NFPP)

Vidensgrundlag

New Forest Parenting Program (NFPP) The New Forest Parenting Programme er et forældretræningsprogram specifikt udviklet til forældre til børn med ADHD. Programmet viser gode resultater i forhold til at reducere symptomer, der optræder hos børn med ADHD.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
NFPP har en velbeskrevet og klart afgrænset målgruppe og er specifikt udviklet til forældre til børn med ADHD. Der foreligger klare inklusionskriterier og eksklusionskriterier for målgruppen samt procedurer for visitation i amerikansk og britisk sammenhæng. NFPP er udviklet i en engelsk kontekst, og det kræver derfor en tilpasning af kriterier for målgruppen, hvis programmet skal anvendes i Danmark. Der er endnu ikke fastlagte procedurer for visitering af familier i DK. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
NFPP er som metode meget velbeskrevet og teoretisk velfunderet. Der foreligger en god beskrivelse af indsatsens forløb, aktiviteter og intensitet. Der er en manual, der støtter gennemførslen af programmet. Desuden foreligger der en klar beskrivelse af krav til medarbejdernes uddannelse og kompetencer. Der findes redskaber til opretholdelse af programmets udvikling, kvalitet og fidelitet. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren A.
Implementering
Der foreligger dokumenterede implementeringserfaringer med NFPP fra engelske RCT-studier. Der foreligger dog ikke dokumenterede implementeringserfaringer fra Danmark eller andre nordiske lande. Der fremgår ingen beskrivelser eller standarder for løbende og systematisk opfølgning på indsatsens implementering. Herudover foreligger der ingen beskrivelser af væsentlige kontekstuelle forudsætninger for indsatsens succes. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren C.
Effekt
Der foreligger solid viden om effekten af NFPP fra engelske RCT-studier. Der foreligger dog ikke effektstudier fra dansk eller anden nordisk kontekst. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren B.
Økonomi
Der er ved den systematiske litteratursøgning ikke fremkommet økonomiske evalueringer af Home-Start. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren D.