Forside » Børn & unge » ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser » Indsatser » De Utrolige År - Forældreprogrammet Basic Førskole

Vidensgrundlag

De Utrolige År - Forældreprogrammet Basic Førskole Der er dokumenteret positiv effekt af forældreprogrammet De Utrolige År for forældre til 3-8-årige. Programmet medfører en reduktion af børnenes adfærdsvanskeligheder.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
De Utrolige Års målgruppe er meget velbeskrevet i manualer og forskningslitteratur. Der findes støtteredskaber til at identificere målgruppen. Målgruppen er aldersmæssigt afgrænset, og der foreligger tydelige eksklusionskriterier, såsom psykopati og autisme, for målgruppen. Der findes erfaringer med og forskningsbaseret viden om indsatsens målgruppe i en dansk kontekst. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren A.
Metode
De Utrolige År er meget velbeskrevet i manualer og forskningslitteratur. Indsatsens mål er veldefinerede, og der findes redskaber og procedurer for at sikre metodeintegritet. Indsatsens aktiviteter og fremgangsmåder er detaljeret beskrevet. Der foreligger en klar forandringsteori i form af forældrepyramiden, hvor hvert element i læringen hos forældrene forventes at bevirke en specifik ændring i barnets adfærd. Metoden er udviklet gennem mange års erfaring med målgruppen og bygger på et relevant teoretisk fundament. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren A.
Implementering
Programmet har været anvendt i danske kommuner siden 2006. Der er derfor et godt kendskab til og erfaringer med implementering af programmet i dansk kontekst. Der foreligger dokumenterede internationale implementeringserfaringer samt en evaluering af implementeringen af indsatsen i Danmark. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren A.
Effekt
Der er gennem en årrække udført en række randomiserede kontrollerede forsøg af De Utrolige År. Der foreligger således solid forskningsmæssig dokumentation for metodens effekt internationalt. Der er udført et nyere metastudie af De Utrolige Års forældretræning samt 2 nyere randomiserede kontrollerede forsøg i Norge og Sverige, som vurderes at være overførbare til dansk kontekst. Derudover er der i 2011 foretaget en før – og eftermåling af børneprogrammet Dinosaurskolen (DINO) og forældreprogrammet BASIC i 13 danske kommuner. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren A.
Økonomi
Der foreligger en dansk cost-benefit analyse af De Utrolige År, der opgør samlede samfundsmæssige forventede besparelser i et livsperspektiv. Der foreligger et estimat over indsatsens omkostninger ved opstart. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren A.