Forside » Børn & unge » ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser » Indsatser » De Utrolige År Småbørn - et forældreprogram

Vidensgrundlag

De Utrolige År Småbørn - et forældreprogramForskningsstudier viser, at der er en positiv effekt af De Utrolige År målrettet forældre til børn i alderen 1-3 år. Interventionen styrker forældrekompetencer og relationen mellem forældre og barn og bevæger barnets udvikling i en positiv retning.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
DUÅ Småbørn er målrettet forældre til børn fra 1-3 år. Ifølge programudvikler kan programmet udbydes som et universelt forebyggende program målrettet alle forældre til børn i alderen 1-3 år eller selektivt målrettet en mere afgrænset gruppe af forældre. I forhold til den universelle del af programmet er målgruppen ikke detaljeret beskrevet, og der findes ikke eksklusionskriterier for målgruppen. I forhold til den selektive del af programmet er der mere detaljerede inklusionskriterier, men ingen tydelige eksklusionskriterier. Børnegruppen er ikke specificeret. Programmet retter sig også mod unge, der skal lære at lege og være sammen med små børn, og desuden fagprofessionelle. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
DUÅ Småbørn er en del af den større programserie, DUÅ, og har et solidt teoretisk fundament, idet metoden bl.a. baserer sig på behaviorisme, tilknytningsteori, Piaget og Banduras teorier. Der er veldefinerede mål, en implicit forandringsteori i vejledningen m.m. Behandlingen ledes af uddannede gruppeledere. Metoden er manualbaseret – en behandling består af 13 gruppesessioner à 2 timer, der er bygget op over forskellige temaer. Dvd, bog og andet materiale er tilknyttet – samt en uddannelse som gruppeleder i DUÅ småbørn. Desuden indgår peer-coaching. Det vurderes, at vidensgrundlaget er tilstrækkeligt. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren A.
Implementering
Materialer til metoden understøtter implementering, og der findes en dansk evaluering, der giver forslag til forbedringer og opmærksomhedspunkter i implementeringen af DUÅ Småbørn i Danmark. Metoden er oversat til dansk og er implementeret i flere danske kommuner. Manual, bog og andet materiale er tilknyttet – samt en uddannelse som gruppeleder i DUÅ småbørn. Ud over den danske evaluering er der udført et RCT-studie i amerikansk kontekst, og flere internationale studier har undersøgt aspekter, der har betydning for implementering af DUÅ-programmer. Herudover er der udført en kommunal implementeringsevaluering, der giver anvisninger til en succesfuld implementering i en dansk kommune. Det vurderes, at vidensgrundlaget er tilstrækkeligt ift. at sige specifikt meget om implementering i en dansk kontekst. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren A.
Effekt
Et randomiseret kontrolleret studie, et pilotstudie fra USA samt et studie fra Wales viser positiv effekt af De Utrolige År Småbørn, og hvor der efter 12 mdr. er observeret positive forbedringer i forældrekompetencer og barnets udvikling. Evaluering af Forebyggelsespakken, ”Tidlig indsats – Livslang effekt”, hvor De Utrolige år Småbørn indgår, peger ligeledes på, at metoden har en positiv virkning. Den danske evaluering samt de udenlandske studier viser, at forældrekurserne giver forældrene ny viden og nye værktøjer, der højner deres forældrekompetencer og handlemuligheder. Nogle forældre oplever at få øget selvtillid og nedsat stressniveau, og at disse positive ændringer er med til at bedre børnenes trivsel. Effektmålingen er baseret på mindre studier og et RCT studie foretaget af forskere fra Boston University, som alle påviser god effekt af DUÅ Småbørn. Da der kun er tale om udenlandske RCT studier, vurderes, det, at vidensgrundlaget ikke er tilstrækkeligt ift. at sige meget specifikt om effekt i en dansk kontekst. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren B.
Økonomi
I dansk kontekst præsenterer en dansk evaluering af Forebyggelsespakken, hvor DUÅ Småbørn indgår, omkostninger forbundet med at anvende DUÅ Småbørn i en dansk kommune. Herudover har Socialstyrelsen udarbejdet en omkostningsvurdering. Det vurderes, at den økonomiske evaluering er utilstrækkelig, idet der ikke foreligger cost-benefit eller cost-effectiveness-analyser af DUÅ Småbørn. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren C.