Forside » Børn & unge » ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser » Indsatser » CPS – Collaborative and Proactive Solutions

Vidensgrundlag

CPS – Collaborative and Proactive SolutionsCPS er en metode til at sikre, at forældre og fagfolk møder børn med kognitive vanskeligheder på en mere konstruktiv måde. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
CPS indeholder en grundig beskrivelse af de problematikker, som målgruppen oplever. Metodens målgruppe er dog meget bred, hvorfor en klar og konkret definition af målgruppen ikke foreligger. Der foreligger ikke klare inklusions- og eksklusionskriterier. Der foreligger derudover ikke støtteredskaber samt rekrutterings- og visitationsbeskrivelser i forbindelse med at udpege og rekruttere målgruppen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren C.
Metode
Som metode har CPS et sammenhængende og velbeskrevet kausalt forhold mellem aktiviteter og formål. Metoden indeholder offentligt tilgængelige redskaber til identificering af barnets adfærd. Der foreligger en god beskrivelse af metoden ift. en bredere målgruppe, men begrænset viden om metoden ift. børn og unge med ADHD. Der foreligger ikke procedurer for systematisk opfølgning og dokumentation af indsatsen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren B.
Implementering
CPS er udviklet i USA, og der foreligger primært dokumenterede implementeringserfaringer og anbefalinger fra amerikansk kontekst. Der er i den systematiske søgning ikke fremkommet studier med implementeringserfaringer blandt forældre til børn med ADHD eller opmærksomhedsforstyrrelser. Der foreligger ikke dokumenterede implementeringserfaringer fra dansk eller anden nordisk kontekst. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren C.
Effekt
CPS retter sig ikke specifikt mod børn og unge med ADHD. Vidensgrundlaget for metodens effekt på denne målgruppe er derfor lav. Der er dog udført et svensk kvantitativ studie af effekten af CPS blandt børn med ADHD og udadreagerende adfærd. Studiets population er dog meget lille. Der er udført flere amerikanske studier af metodens effekt på børn med adfærdsmæssige og emotionelle problemer, herunder RCT-studier og en metaanalyse. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren C.
Økonomi
Der foreligger ikke viden om CPS's omkostninger eller cost-effectiveness. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren D.