Forside » Børn & unge » Opmærksomhedsforstyrrelser

Opmærksomhedsforstyrrelser

Børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser
Børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser

Børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser, herunder ADHD, opleves ofte som impulsive, urolige og uopmærksomme. De skal ofte bruge betydeligt mere energi på at tolke, opfatte og sortere i daglige indtryk end andre børn og unge. Opmærksomhedsforstyrrelser udvikler sig og ændrer sig i konteksten, og problemerne kan derfor ændre karakter og sværhedsgrad afhængigt af barnets eller den unges vilkår og de konkrete situationer, barnet eller den unge befinder sig i.

I dette tema kan du finde viden om en række indsatser målrettet børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser og ADHD. Du kan ligeledes finde viden om, hvilke risiko- og beskyttelsesfaktorer, der er forbundet med opmærksomhedsforstyrrelser, samt viden om omfanget af danske børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser og ADHD.  Indsatser

CPS – Collaborative and Proactive Solutions

CPS er en metode til at sikre, at forældre og fagfolk møder børn med kognitive vanskeligheder på en mere konstruktiv måde.

De Utrolige År - Forældreprogrammet Basic Førskole

Der er dokumenteret positiv effekt af forældreprogrammet De Utrolige År for forældre til 3-8-årige. Programmet medfører en reduktion af børnenes adfærdsvanskeligheder.

De Utrolige År Småbørn - et forældreprogram

Forskningsstudier viser, at der er en positiv effekt af De Utrolige År målrettet forældre til børn i alderen 1-3 år. Interventionen styrker forældrekompetencer og relationen mellem forældre og barn og bevæger barnets udvikling i en positiv retning.

Kærlighed i Kaos

Kærlighed i Kaos er et dansk forældretræningsprogram udviklet af ADHD-foreningen til forældre med børn i alderen 3-9 år, der har ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder.

New Forest Parenting Program (NFPP)

The New Forest Parenting Programme er et forældretræningsprogram specifikt udviklet til forældre til børn med ADHD. Programmet viser gode resultater i forhold til at reducere symptomer, der optræder hos børn med ADHD.

Robusthed.dk

Robusthed.dk er et webbaseret interventionsprogram målrettet børn, unge og familier, som består af praktisk viden, historier og øvelser om robusthed.
Baggrundsviden

Definition

Opmærksomhedsforstyrrelser er kendetegnet ved betydelige opmærksomheds- og koncentrationsproblemer. Vanskelighederne er kontekst- og situationsbestemte og kan derfor ofte ændre karakter og sværhedsgrad.

Målgruppe

Læs om hvad der kendetegner børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser og ADHD.

Omfang

Der er ikke præcise tal på, hvor mange børn der har ikke-alderssvarende vanskeligheder med opmærksomhed. Sundhedsstyrelsen har dog lavet et estimat over hvor mange, der kan få stillet diagnosen ADHD i en børneårgang.

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Opmærksomhedsforstyrrelser, f.eks. i form af ADHD, skal forstås i samspil med risikofaktorer og beskyttende faktorer som findes hos barnet eller den unge selv, i det nære miljø samt i de sociale kontekster, hvor barnet eller den unge færdes.

Roller og aktører

Roller og aktører på området med børn og unge med ADHD eller opmærksomhedsforstyrrelser varierer alt efter, om der er tale om alment forebyggende, foregribende eller indgribende indsatser

Velfærdsteknologi og ADHD

Velfærdsteknologiske hjælpemidler kan hjælpe børn og unge med ADHD eller opmærksomhedsforstyrrelser med bl.a. planlægning og kommunikation

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra den systematiske søgning på temaet Opmærksomhedsforstyrrelser.