Forside » Børn & unge » Opmærksomhedsforstyrrelser

Opmærksomhedsforstyrrelser

Børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser
Børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser

Børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser, herunder ADHD, opleves ofte som impulsive, urolige og uopmærksomme. De skal ofte bruge betydeligt mere energi på at tolke, opfatte og sortere i daglige indtryk end andre børn og unge. Opmærksomhedsforstyrrelser udvikler sig og ændrer sig i konteksten, og problemerne kan derfor ændre karakter og sværhedsgrad afhængigt af barnets eller den unges vilkår og de konkrete situationer, barnet eller den unge befinder sig i.

I dette tema kan du finde viden om en række indsatser målrettet børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser og ADHD. Du kan ligeledes finde viden om, hvilke risiko- og beskyttelsesfaktorer, der er forbundet med opmærksomhedsforstyrrelser, samt viden om omfanget af danske børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser og ADHD.  Indsatser

Kærlighed i Kaos

Kærlighed i Kaos er et dansk forældretræningsprogram udviklet af ADHD-foreningen til forældre med børn i alderen 3-9 år, der har ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder.

NFPP: New Forrest Parenting Program

New Forrest Parenting Program er et forældretræningsprogram specifikt udviklet til forældre til børn med ADHD. Programmet viser gode resultater i forhold til at reducere symptomer, der optræder hos børn med ADHD.

De Utrolige År tilpasset børn med ADHD og deres forældre

De Utrolige År (DUÅ) er en serie evidensbaserede programmer, der har til formål at fremme børns udvikling ved at etablere et styrket og positivt samspil mellem barnet og dets omgivelser.

CPS – Collaborative and Proactive Solutions

CPS er en metode for, hvordan forældre og fagfolk kan møde børn med kognitive vanskeligheder på en mere konstruktiv måde.
Baggrundsviden

Definition

Opmærksomhedsforstyrrelser er kendetegnet ved betydelige opmærksomheds- og koncentrationsproblemer. Vanskelighederne er kontekst- og situationsbestemte og kan derfor ofte ændre karakter og sværhedsgrad.

Målgruppe

Læs om hvad der kendetegner børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser og ADHD.

Omfang

Der er ikke præcise tal på, hvor mange børn der har ikke-alderssvarende vanskeligheder med opmærksomhed. Sundhedsstyrelsen har dog lavet et estimat over hvor mange, der kan få stillet diagnosen ADHD i en børneårgang.

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Opmærksomhedsforstyrrelser, f.eks. i form af ADHD, skal forstås i samspil med risikofaktorer og beskyttende faktorer som findes hos barnet eller den unge selv, i det nære miljø samt i de sociale kontekster, hvor barnet eller den unge færdes.

Velfærdsteknologi

Velfærdsteknologiske hjælpemidler kan hjælpe børn og unge med ADHD eller opmærksomhedsforstyrrelser med bl.a. planlægning og kommunikation

Udviklingsprojekter

Læs om 2 forskningsprojekter, der har til formål at frembringe mere viden om ADHD for derved at styrke den sociale indsats på området

Roller og aktører

Roller og aktører på området med børn og unge med ADHD eller opmærksomhedsforstyrrelser varierer alt efter, om der er tale om alment forebyggende, foregribende eller indgribende indsatser

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra den systematiske søgning på temaet Opmærksomhedsforstyrrelser.