Forside » Børn & unge » Omsorgssvigt » Indsatser » Signs of Safety

Vidensgrundlag

Signs of SafetySigns of Safety er en metode til at styrke samarbejdet mellem familier og fagpersoner omkring udsatte børn og unge.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen for Signs of Safety er alle børn og unge, som er truet på trivsel eller sikkerhed i form af omsorgssvigt, overgreb eller mistanke om dette. Signs of Safety kan både anvendes i samtaler med hele familien og alene med henholdsvis forældrene og barnet. Der foreligger derfor ingen eksklusionskriterier, da målgruppen for indsatsen er bred. Man bør derfor være opmærksom på, hvordan indsatsen kan tilrettelægges i forhold til borgere med komplekse problemstillinger eller særlige udfordringer. Der foreligger ingen beskrivelser omkring rekruttering eller fastholdelse af borgerne i metoden. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
Signs of Safetys teoretiske fundament, den løsningsfokuserede samtale, er velbeskrevet. Metoden er omsat til dansk kontekst. Metoden bygger på anerkendte teoretiske begrundede antagelser. Det er tydeligt beskrevet, hvilke effekter eller gevinster metoden tilstræber, både for borgeren og for de fagprofessionelle. Redskaber og procedurer for at understøtte metodeintegriteten i implementeringen er beskrevet – dette også i dansk kontekst. Der foreligger ingen beskrivelser eller standarder for løbende og systematisk opfølgning på indsatsens implementering. Man bør derfor være opmærksom på, hvordan der kan følges op på metodens implementering for at sikre en ensartet anvendelse af metoden samt for at kunne følge op på effekten af metoden på borgerniveau. Metodens forløb og aktiviteter er beskrevet. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren B.
Implementering
Signs of Safety-metoden er implementeret i Danmark. Der foreligger implementeringserfaringer fra Københavns Kommune, som dog ikke er fuldt overførbare til andre kommuner, da Københavns Kommune bredt har tilpasset organisationen til anvendelse af metoden. Der foreligger internationale erfaringer med implementering af Signs of Saftey fra USA, England, Holland, New Zealand, Canada, Japan, Sverige og Finland. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren C.
Effekt
Der er eftermåling, men ikke egentlige effektstudier af Signs of Safety-metoden i dansk eller anden nordisk kontekst. En række udenlandske studier har gennem før- og eftermålinger undersøgt fagpersoners vurderinger af effekten af Signs of Safety-metoden for deres arbejde og for de involverede familier. Der foreligger primært studier af effekten af metoden på de fagprofessionelle og færre omkring effekten for familien og børnene. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren C.
Økonomi
Der forefindes ikke et generelt og samlet indblik i de økonomiske aspekter ved brugen af metoden. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren D.