Forside » Børn & unge » Omsorgssvigt » Indsatser » ICDP: International Child Development Program

Vidensgrundlag

ICDP: International Child Development Program ICDP er et forebyggende og omsorgsvejledende program, der har til formål at forhindre omsorgssvigt og misbrug af børn. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen for ICDP er forældre, omsorgspersoner og professionelle, der har at gøre med børn og unge i alderen 0-18 år. Målgruppen er bred, og der foreligger ingen eksklusionskriterier. Det anbefales derfor, at der ved anvendelse af metoden er opmærksomhed omkring, hvordan indsatsen tilrettelægges for borgere med komplekse problemstillinger eller særlige udfordringer. Der foreligger ingen beskrivelser vedrørende rekruttering eller fastholdelse af borgerne. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
Det teoretiske fundament for ICDP er velbeskrevet, og bygger på anerkendte teoretiske bidrag og en implicit forandringsteori. Det er tydeligt beskrevet hvilke effekter, metoden tilstræber. Redskaber og procedurer til understøttelse af metodeintegritet i implementeringen foreligger, og er udviklet i en nordisk kontekst. Indsatsens forløb og aktiviteter er beskrevet. Der foreligger ingen beskrivelser eller standarder for løbende og systematisk opfølgning på indsatsens implementering og effekt. Derfor anbefales, at der ved implementering er opmærksomhed på at sikre en ensartet anvendelse af metoden samt at der følges op på effekten af indsatsen på borgerniveau. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren B.
Implementering
ICDP er implementeret i flere danske kommuner. Der foreligger både danske, svenske og norske implementeringserfaringer med ICDP. Derudover har programudvikleren udviklet et redskab til foranalyse og evaluering af implementeringsprocessen, som vurderes at være overførbart til dansk kontekst. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren B.
Effekt
Der foreligger flere norske studier baseret på rapportering fra forældre gennem interviews og spørgeskemaer, som dokumenterer en oplevet effekt af ICDP. Ingen af undersøgelserne er RCT-studier. Der foreligger et enkelt dansk studie foretaget i Kolding Kommune, som er baseret på interviews med tre familiebehandlere. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren C.
Økonomi
Der foreligger ingen dokumenteret viden i relation til indsatsens økonomi. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren D.