Forside » Børn & unge » Omsorgssvigt » Indsatser » COS-P: Circle of Security – Parenting

Vidensgrundlag

COS-P: Circle of Security – ParentingCOS-P er en familiebehandlingsmetode, der skal fremme en god og tryg tilknytning mellem barn og omsorgsperson.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen for COS-P er primært forældre med børn i alderen 0-5 år, hvor børnene er i risiko for at udvikle/ har udviklet tilknytningsvanskeligheder. COS-P kan imidlertid anvendes til behandling og forebyggelse af tilknytningsvanskeligheder hos børn overfor en langt bredere gruppe af forældre og omsorgspersoner. Af denne grund foreligger der ingen eksklusionskriterier. Ved anvendelse af metoden bør man derfor være opmærksom på, hvordan indsatsen kan tilrettelægges for borgere med komplekse problemstillinger eller særlige udfordringer. Der foreligger ingen beskrivelser vedrørende rekruttering eller fastholdelse af borgerne i metoden. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
Det teoretiske fundament for COS-P, tilknytningsteorien, er velbeskrevet. COS-P er omsat til skandinavisk kontekst og bygger på anerkendte teoretisk begrundede antagelser, herunder en implicit forandringsteori. Metoden er manualbaseret. Indhold, aktiviteter og rækkefølge i behandlingsforløbet er velbeskrevet, hvilket understøtter metodeintegritet. Der foreligger ingen beskrivelser eller standarder for løbende og systematisk opfølgning på indsatsens implementering og effekt. Ved implementering af COS-P bør man derfor være opmærksom på, hvordan der kan sikres en ensartet anvendelse af metoden, samt hvordan indsatsens effekt kan måles på borgerniveau. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren B.
Implementering
COS-P er implementeret i flere danske kommuner, men der foreligger ingen dokumenterede erfaringer med implementering af metoden i hverken dansk eller international kontekst. Stine Lier, dansk COS-P vejleder, giver imidlertid nogle erfaringsbaserede anvisninger for tilrettelæggelse af behandlingsforløbene, som vurderes at være relevante og valide. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren C.
Effekt
Effekten af COS-P er endnu ikke dokumenteret i dansk kontekst. Et svensk RCT-studie dokumenterer dog effekten af COS-P som supplement til anden behandling. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren B.
Økonomi
Der findes ikke økonomiske analyser, som evaluerer omkostningerne forbundet med at implementere og anvende COS-P. Dog er omkostningerne forbundet med certificering tilgængelige. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren D.