Litteratur

Litteraturlisten er fremkommet gennem en systematisk litteratursøgning om temaet Børn med angst. Søgningen er blevet fremsøgt nationalt og internationalt og vurderet på baggrund af kvalitet og relevans. Litteraturen, som fremgår af listen, er den litteratur, som er blevet vurderet relevant, men som ikke nødvendigvis er anvendt i artiklerne. 

Læs mere om, hvordan vi udvælger viden, og hvordan vi udarbejder et tema. 

Se hele litteraturlisten til temaet Børn og unge med angst

Publiceret: 17.11.2015. Sidst opdateret: 14.08.2019