Vidensgrundlag

MindfulnessMindfulness kan mindske angst hos børn og unge med angstrelaterede lidelser. Mindfulness kan også fremme trivsel og forebygge angst- og stresssymptomer blandt studerende eller skoleelever. Det tyder imidlertid på, at ikke alle studerende og elever profiterer af mindfulness. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Metoden belyses her i forhold til børn og unge med angst, ængstelse og angstlignende symptomer. Målgruppen omfatter børn og unge, dels i klinisk regi dels anvendt til elever på uddannelsesinstitutioner. Det er ikke tydeligt, hvilke angstdiagnoser metoden er særlig velegnet til. Metoden viser bedst resultat i klinisk regi for børn og unge, som har diagnosen angst, mens metoden anvendt af skoler og uddannelsesinstitutioner, hvor de fleste unge ikke har en diagnose, viser mere blandede resultater. En del unge under uddannelse har dog gavn af metoden, også selvom de ikke har en diagnose. Inklusions- og eksklusionskriterier for målgruppen er ikke tydelige. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
Metoden har en implicit forandringsteori, da formålet med at anvende mindfulness er at opnå en evne til at være i nuet. Målet er, at barnet/den unge lærer at relatere sig til sine tanker og følelser uden at blive opslugt af dem. Derved opnås en accept af egne tanker, og barnet/den unge får en måde at mestre stressede/angstprovokerende situationer. Der eksisterer metodeguides til mindfulness-kursusforløbet, som indeholder beskrivelser til alle sektioner i et mindfulness-forløb. Derudover indeholder de retningslinjer i forhold til instruktørens sproglige tilgang, hvordan instruktøren understøtter at hjemmeøvelserne gennemføres, tilpasning af mindfulness til målgrupper og opmuntring til deltagelse. Fastholdelse og motivation af målgruppen beskrives som instruktørens formidling af engagement og hjemmeøvelser. Instruktørens faglige baggrund er ikke specificeret, og der eksisterer ingen certificering, men det anbefales, at instruktøren har solid erfaring med udøvelse af mindfulness. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren B.
Implementering
Der findes ingen dokumenterede erfaringer med implementering af mindfulness-forløb fra Danmark. Eksperters anbefalinger i forhold til implementering er ikke begrundet i forskningslitteratur. Anbefalingerne omfatter bl.a. mindfulness-underviserens formidling, og hvordan denne imødekommer typiske udfordringer ved gennemførelsen. Hvor mindfulness anvendes til skoleklasser, beskrives lærernes opbakning til mindfulness-forløb som afgørende for implementeringen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren D.
Effekt
Nordiske studier viser evidens for metoden, herunder er også negative effekter beskrevet. Der er god evidens for metodens effekter på børn og unge med angstlidelser også i forskning fra blandt andet USA og Australien. Forskning viser desuden, at mindfulness ofte medfører positive sidegevinster i form af større selvaccept og selvtillid. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren B.
Økonomi
Der er ikke fremkommet viden om det økonomiske grundlag for Mindfulness i søgningen. Viden vurderes derfor til at være utilstrækkelig. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren D.