Indsatser

Cool Kids/Chilled - angstprogram for børn og unge
Effekten af Cool Kids-programmet er positiv ved behandling af børn og unge med angst. Programmet er afprøvet i Danmark på en universitetsklinik, i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Børne- og Ungdompsykiatrien.
Caseformuleringsbaseret behandling til børn med angst
Caseformuleringsbaseret behandling baseret på kognitiv adfærdsterapi er en effektiv metode ved behandling af børn og unge, der lider af angst. Metoden er afprøvet med lovende resultater i Danmark.
Biblioterapi - forældre som assisterende terapeuter ved behandling af børn med angst
Biblioterapi baseret på Cool Kids angstprogrammet er en indsats, der inddrager forældrene som assisterende terapeuter i behandling af børn med angst. Programmet viser lovende resultater.
Igangværende dansk forskning
En del af den igangværende forskning i Danmark fokuserer på metoder til behandling af børn med angst.
Mindfulness
Mindfulness kan mindske angst hos børn og unge med angstrelaterede lidelser. Mindfulness kan også fremme trivsel og forebygge angst- og stresssymptomer blandt studerende eller skoleelever. Det tyder imidlertid på, at ikke alle studerende og elever profiterer af mindfulness.
Metakognitiv terapi til børn med angst
Metakognitiv terapi er en behandlingsform, der anvendes til børn med angst. Formålet er at lære barnet at håndtere sin angst ved at identificere og udfordre sine tanker om tanker. Forskning viser positive resultater for behandlingen.