Forside » Ordbog » Treatment-as-usual

Treatment-as-usual

Begrebet svarer i denne sammenhæng til den engelske betegnelse ’Treatment as Usual’ (TAU). Begrebet anvendes til at beskrive den indsats kontrolgruppen i randomiserede kontrollerede forsøg bliver udsat for.  Treatment-as-usual kaldes også sædvanlig behandling/indsats.