Systematisk forskningsoversigt

En systematisk forskningsoversigt søger ud fra ét spørgsmål at foretage en så grundig, objektiv og videnskabelig baseret sammenstilling som muligt af al tilgængelig forskningslitteratur på området. Forskningsoversigten sammenfatter resultaterne af flere studier udvalgt og vurderet efter systematiske kriterier. Systematisk forskningsoversigt kaldes og review.