Vilkår og betingelser

Ansvarsbegrænsning

Vidensportalen er en kilde til information og viden til brug i arbejdet med socialområdet. Brug af aktuelt bedste viden bidrager til opkvalificering af det sociale arbejde. Ikke desto mindre er hver praksissituation unik, og der er selvfølgelig ingen garanti for, at alle tiltag eller foranstaltninger iværksat på baggrund af viden på Vidensportalen virker efter hensigten. Det, at en metode eller indsats er beskrevet på Vidensportalen, indebærer ikke, at Socialstyrelsen anbefaler denne metode eller indsats frem for andre metoder eller indsatser.

Socialstyrelsen fraskriver sig ethvert ansvar for direkte og indirekte tab, gener samt skader, som er en konsekvens af brug eller misbrug af informationer på Vidensportalen, uanset om det skyldes fejl eller uhensigtsmæssigheder.

Denne begrænsning omfatter ligeledes erstatning for tab som følge af skadelige programmer, der er modtaget fra Vidensportalen eller fra filer, som kan downloades fra Vidensportalen.

Eksterne links

Socialstyrelsen garanterer ikke for, at links på Vidensportalen til tredjemands hjemmesider altid fungerer. Socialstyrelsen anfører alene links som en tjenesteydelse og kan ikke gøres ansvarlig for indholdet på sådanne hjemmesider.

Ophavsret

Anvendelse og distribution af materiale fra Vidensportalen er alene tilladt på betingelse af, at alle regler om rettigheder, det være sig copyright, varemærker eller andre rettigheder, respekteres og overholdes, herunder tydelig kildeangivelse og uden ændring af indhold og materiale.

Download af indhold og materiale fra Vidensportalen sker på brugerens eget initiativ.

Enkeltstående brug at dybe links (henvisning til en hjemmeside, som linker dybere end til hjemmesidekompleksets forside) er tilladt, mens systematisk brug af dybe links ikke er tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Socialstyrelsen.