Vidensforståelsen bag Vidensportalen

Vidensportalen skal formidle aktuelt bedste viden og gøre denne viden brugbar for bl.a. kommunerne.

Vidensportalens temaer indeholder viden om indsatser, der kan iværksættes af personer, der arbejder på det sociale område og med den problematik, temaet omhandler. For hver indsats har vi udvalgt den viden, vi har vurderet til at være den aktuelt bedste viden om indsatsen. Vi præsenterer den i en kort artikel i et tilgængeligt sprog, der beskriver, hvad vi ved om udvalgte indsatser inden for de fem dimensioner: Målgruppe – Metode – Implementering – Effekt og Økonomi.

En artikel indeholder viden om den nyeste forskning og om danske, resultatdokumenterede erfaringer med indsatsen, hvis der er nogen. Al den viden, der beskrives på Vidensportalen, er udvalgt af Socialstyrelsens fagpersoner og er udtryk for, hvad vi mener, er den aktuelt bedste viden om den givne indsats.

Viden til gavn

Virker det? Hvad koster det? Hvordan implementeres det?

Vores erfaring er, at beslutningstagerne på det sociale område ønsker svar på disse tre spørgsmål. Derfor fokuserer Socialstyrelsen på at imødekomme dette vidensbehov – og på den måde skabe ”viden til gavn”.

Socialstyrelsens fokus er rettet mod at formidle viden om målgrupper og problematikker på det sociale område. Det gør vi som nævnt ved at beskrive indsatser ud fra de fem dimensioner:

  1. Viden om indsatsens målgruppe
  2. Viden om indsatsens metode
  3. Viden om hvordan indsatsen skal implementeres
  4. Viden om indsatsens effekt
  5. Viden om indsatsens økonomi, dvs. hvad den koster, og om den betaler sig.

Hvad er aktuelt bedste viden?

Aktuelt bedste viden er tæt knyttet til begrebet Evidens. Evidens bliver på Vidensportalen brugt i betydningen "den bedst kvalificerede viden, som Vidensportalens fagpersoner p.t. har fremsøgt om et emne eller område".

Når begrebet evidens anvendes i forbindelse med socialt arbejde, handler det om en bestemt måde at forholde sig til viden på – nemlig omhyggeligt og kritisk. Det betyder ikke nødvendigvis, at der er bevis for, at en given indsats har en bestemt effekt, men at det er det mest kvalificerede svar, der gives på det pågældende tidspunkt.

En videns- og evidensbaseret praksis vil sige, at man handler på baggrund af den p.t. bedste viden, dvs. på det mest oplyste grundlag.

Objektivt

Den aktuelt bedste viden er altså den viden, vi når frem til ved at gennemgå den aktuelt tilgængelige viden inden for et område på en systematisk, kritisk, gennemsigtig og omhyggelig måde. Det betyder, at vi ved udvælgelse af viden til Vidensportalen gennemgår den så åbent og objektivt som muligt.

Læs mere om hvordan vi udvælger viden.

Aktuelt og brugbart

Begrebet aktuelt bedste viden indebærer også, at det, der er den aktuelt bedste viden i dag, formentlig ikke bliver ved med at være det. Vi skal løbende være parate til at ændre vores opfattelse af, hvad der er aktuelt bedste viden. Det skal Vidensportalen understøtte. Foruden at producere nye temaer til portalen, bruger vi derfor også løbende ressourcer på at opdatere de eksisterende temaer.

Herudover tager aktuelt bedste viden udgangspunkt i et nytte- og brugerperspektiv: Formålet med den aktuelt bedste viden er, at den skal kunne bruges og omsættes til praksis. Derfor lægger vi i vores udvælgelse af viden vægt på, at den er relevant for vores målgruppe og i en dansk kontekst.

Senest opdateret 10-03-2018