Forside » Om Vidensportalen » Vidensdeklaration

Vidensdeklaration

Vidensdeklarationen er Socialstyrelsens værktøj, som har til formål at vejlede om vidensgrundlaget for indsatser og metoder på det sociale område.

Hvad er formålet?

Med vidensdeklarationen kan aktører på det sociale område – særligt kommunerne – danne sig overblik over vidensgrundlaget bag en konkret social indsats/metode. Et sådant overblik skal gøre det lettere for kommunerne at træffe beslutning om, hvorvidt en social indsats eller metode skal anvendes og implementeres.

Vidensdeklarationen er Socialstyrelsens ’deklaration’ af, hvad vi ved – og hvad vi endnu ikke ved – om konkrete indsatser og metoder på det sociale område. Eller med andre ord: en deklaration af vidensgrundlaget bag sociale indsatser og metoder.

Se et eksempel på Socialstyrelsens Vidensdeklaration

Hvornår anvendes vidensdeklarationen?

Vidensdeklarationen kan anvendes i forhold til konkrete indsatser/metoder målrettet en bestemt målgruppe, og som følger en fast systematik eller en kendt faglig praksis. Kun indsatser/metoder, som har et skriftligt vidensgrundlag, kan deklareres.

Hvordan foretages en vurdering?

Socialstyrelsen foretager vidensdeklarationen gennem en intern arbejdsgruppe sammensat af personer med faglig ekspertise i den pågældende indsats/metode samt personer med ekspertise i at vurdere vidensgrundlaget for sociale indsatser/metoder.

Vidensgrundlaget vurderes på baggrund af omfanget og dokumentationsstyrken af den viden, der foreligger om indsatsen/metoden. Desuden indgår en vurdering af, hvorvidt vidensgrundlaget er relevant i en dansk kontekst i bedømmelsen.

Hvordan læser jeg spindelvævet? 

Vidensgrundlaget for den konkrete indsats/metode vurderes inden for hver af de fem dimensioner: målgruppe, metode, implementering, effekt og økonomi. Inden for hver dimension tildeles en score fra A til D, hvor A repræsenterer det højeste niveau, og D repræsenterer det laveste niveau. Vi illustrerer vurderingen med et spindelvæv for at give et helhedsindtryk af, hvor solidt et vidensgrundlag der er om den givne indsats. Hvis indsatsen scorer højt på alle fem dimensioner, vil spindelvævet med andre ord være helt udfyldt, som vist på billedet herunder.

 Billede til Om Vidensportalen, Vidensdeklaration

Få mere viden

Læs mere om Socialstyrelsens Vidensdeklaration på Socialstyrelsens hjemmeside

Begrænsning

Vurderingen er foretaget ud fra kendt og tilgængelig viden og repræsenterer Socialstyrelsens vurdering af vidensgrundlaget på vurderingstidspunktet. Vurderingerne opdateres med en kadence på 3 år i sammenhæng med, at de respektive temaer også opdateres.

Publiceret: 06.08.2015. Sidst opdateret: 06.08.2015