Sådan udarbejder vi et tema

Det er et grundlæggende præmis for et tema og den viden, der formidles i et tema, at det skal være anvendeligt og relevant for portalens målgruppe, først og fremmest ledere, udviklingskonsulenter og sagsbehandlere. Alt det arbejde, der foregår i relation til opbygningen af et tema, foregår med målgruppen for øje.

Ved udvælgelse af ny viden trækker Vidensportalen på de fagpersoner fra Socialstyrelsen, som har særlig viden inden for det givne område. Personerne samles i en arbejdsgruppe, der er ansvarlig for udarbejdelsen af temaet. Typisk tager det et halvt år, fra arbejdet startes op, til temaet kan udgives.

Når der arbejdes med et nyt tema, foregår det i følgende trin:

  1. Temaafgrænsning og -definition
  2. Systematisk søgning og udvælgelse af viden
  3. Skriveproces og redigering
  4. Publicering på Vidensportalen

Formidling af de vigtigste budskaber

Viden på portalen skal være lettilgængelig, og man skal hurtigt kunne danne sig et overblik over vigtige budskaber og resultater. Teksterne er derfor korte resumeer af viden fra fx forskningsrapporter. Har man brug for mere nuanceret viden, kan man ved hjælp af kildehenvisningerne hente den pågældende forskningsrapport elektronisk eller ved bestilling gennem bibliotek.dk.

Litteratursøgning

Vidensportalen indeholder dansk og international viden. Ved international dækkes skandinavisk og engelsksprogede publikationer.

Hver søgeproces er yderst omfattende og tager udgangspunkt i arbejdsgruppens afgrænsning af temaet. Der søges minimum 5 år tilbage i følgende kilder:

  • Internationale referencedatabaser, fx PsycINFO, SocIndex, CINAHL, ERIC, PubMed etc.
  • Den danske, svenske og norske nationalbibliografi
  • Relevante institutionshjemmesider (norske, svenske, forskningsinstitutioner, SFI, KORA, CASA, konsulenthuse m.m.).