Hvordan udvælger vi viden?

Det er fagpersoner fra Socialstyrelsens fagkontorer, som udvælger, hvilken viden der skal præsenteres på Vidensportalen.

Vurderingen af den viden, der udvælges til at ligge på Vidensportalen, er baseret på følgende kriterier:

 • Indholdsmæssig relevans.
 • Anvendelighed og oversættelighed.
 • Aktualitet.

Herudover er der forskellige krav til kvalitet. I udvælgelsen af viden fra forskning tager vurderingen bl.a. udgangspunkt i følgende:

 • Hvilken analysestrategi og metode, der er valgt til besvarelse af forskningsspørgsmålet.
 • Hvorvidt publikationen er udgivet af en anerkendt forskningsinstitution (universiteter, SFI, Campbell, KORA, etc.).
 • Hvorvidt publikationen har gennemgået en form for kvalitetssikring (fx i form af fagfællebedømmelse).
 • Hvorvidt der er en sammenhæng mellem undersøgelsens resultater og konklusionen,
 • Hvilke data, der er anvendt (hvor mange, der indgår i undersøgelsen, og hvordan datamaterialet er udvalgt etc.).
 • Hvorvidt studiet vurderes at være det nyeste og bedste på området.
 • I hvor høj grad resultaterne er overførbare til en dansk kontekst.

Vidensportalen formidler både kvalitativ og kvantitativ forskning

Viden om erfaringer med en indsats fra dansk praksis kan beskrives på Vidensportalen, hvis indsatsen er i brug hos en kommune/organisation/leverandør, og der er dokumentation for indsatsens resultater. Vi lægger i vores udvælgelse af viden, som stammer fra erfaringer med en indsats, vægt på, at:

 • kommunen/organisationen/leverandøren kan redegøre for formål og baggrund for indsatsen, så det klart fremgår, hvordan indsatsen skal føre frem til de ønskede mål (forandringen)
 • erfaringerne skal kunne reproduceres (dvs. indsatsen skal være fyldestgørende, systematisk og handlingsanvisende beskrevet)
 • der skal være overensstemmelse med den aktuelt bedste viden på området (dvs. i hvor høj grad den erfaringsbaserede viden godkendes af bl.a. eksperter inden for området).

Derudover skal den formidlede praksis naturligvis være i overensstemmelse med relevant lovgivning.

Viden om erfaringer vil typisk stamme fra offentliggjorte eksterne eller interne evalueringer eller fra interview med udvalgte kommuner/organisationer/leverandører, som kan fremvise resultatdokumentation.