Forside » Om Vidensportalen

Om Vidensportalen

Vidensportalen på det sociale område formidler viden om udsatte børn og unge, udsatte voksne og personer med handicap.

Vidensportalen på det sociale område

  • samler aktuelt bedste viden
  • formidler den aktuelt bedste viden, så den kan bruges i praksis
  • støtter praksisfeltet i at vælge effektive og fagligt velfunderede løsninger.

Herudover bygger Vidensportalen bro mellem forskning og praksis ved at

  • gøre forskning brugbar for praksis
  • formidle forskning og praksis på en måde, så der tages hensyn til praksisfeltets præmisser og travle hverdag.

Vidensportalen har til opgave at gøre det lettere for kommunerne at finde aktuel viden og bruge denne viden i indsatserne på det sociale område. På den måde kan Vidensportalen hjælpe med til, at sagsbehandling og indsatser på socialområdet i højere grad baseres på et tilstrækkeligt grundlag af viden.

Vidensportalens temaer indeholder aktuelt bedste viden og opdateres med en kadence på 3 år.

Målgruppe

Vidensportalen henvender sig til fagpersoner, som træffer beslutninger om, tilrettelægger og arbejder med indsatser for udsatte børn og unge, udsatte voksne og personer med handicap. Vidensportalens primære målgruppe er ledere og udviklingskonsulenter i kommuner og hos leverandører. Portalen er også yderst relevant for socialrådgivere, sagsbehandlere, pædagoger og lærere, der arbejder med det sociale område.

En anden vigtig målgruppe for portalen er studerende fra fx socialrådgiver- og pædagoguddannelsen. De kan anvende portalen som støtte i forbindelse med vidensindsamling og afdækning af specifikke områder i forbindelse med fx opgaveskrivning.

Vidensportalens fornemste opgave er at forbedre forholdene for de mennesker, som har brug for ekstra støtte. Vidensportalen skal bl.a. støtte kommunerne i at vælge de bedste indsatser til at opnå dette.

Læs mere om Vidensportalens målgruppe

Vidensportalens ophav

Vidensportalen blev i 2010 etableret som en del af Barnets Reform til at formidle viden om udsatte børn og unge. I 2015 udvides Vidensportalen til at også at formidle viden om udsatte voksne og mennesker med handicap.

Aftalen om Barnets Reform blev indgået af satspuljepartierne ved forhandlingerne for 2010-2013.

I Barnets Reform er der lagt vægt på at

  • give bedre muligheder for tidlig indsats
  • altid at sætte barnets bedste i centrum
  • sikre kvaliteten af den indsats, der gives.

Barnets Reform består af et lovforslag og en række initiativer, der skal understøtte, at loven bliver gennemført. Udover etableringen af en vidensportal handler initiativerne bl.a. om efteruddannelse af sagsbehandlere og om mere forskning inden for området udsatte børn og unge.

Læs mere om Barnets Reform på Socialstyrelsens hjemmeside.

Publiceret: 05.11.2013. Sidst opdateret: 03.10.2018