Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra temaet Voksne med udviklingshæmning.

Litteraturlisten er fremkommet gennem en systematisk litteratursøgning om temaet Voksne med udviklingshæmning. Søgningen er blevet fremsøgt nationalt og internationalt og vurderet på baggrund af kvalitet og relevans. Litteraturen, som fremgår af listen, er den litteratur, som er blevet vurderet relevant, men som ikke nødvendigvis er anvendt i artiklerne. 

Læs mere om, hvordan vi udvælger viden, og hvordan vi udarbejder et tema. 

Litteraturliste fremkommet af den systematiske søgning i 2015 og ved opdatering i 2019 

Publiceret: 18.09.2018. Sidst opdateret: 10.07.2019