Forside » Handicap » Voksne med udviklingshæmning » Indsatser » KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik

Vidensgrundlag

KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende PædagogikKRAP er tilpasset og afprøvet til voksne med udviklingshæmning på botilbud med positive resultater.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
KRAP som tilgang generelt er til en bred målgruppe. Metoden KRAP er målrettet voksne med udviklingshæmning på længerevarende botilbud. Processer for samspil med borgeren er tydeligt beskrevet. Det er tydeligt beskrevet, hvilken problemstilling metoden KRAP skal afhjælpe hos målgruppen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren A.
Metode
Der foreligger en grundig beskrivelse af metoden KRAP målrettet voksne med udviklingshæmning. Systematikken er tydeligt beskrevet i manualen, og der foreligger en klar beskrivelse af kerneelementerne, samt hvordan der kan arbejdes med elementerne. Metoden KRAP bygger på et relevant vidensgrundlag og tager udgangspunkt i kognitive teorier. Der er udarbejdet en manual, som er let anvendelig, når man har uddannelsen. Medarbejdernes forudsætninger fremgår tydeligt. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren A.
Implementering
Metoden KRAP er udviklet og afprøvet i dansk kontekst. Der foreligger implementeringserfaringer, som er opsamlet i perioden 2016 til 2018 fra syv botilbud i fem kommuner i Danmark. Implementeringsguiden er med til at understøtte en ensartet implementering. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren A.
Effekt
Metoden KRAP er afprøvet med positiv effekt på målgruppen i dansk kontekst. I effektstudiet sammenlignes en indsatsgruppe og en kontrolgruppe. Der forekommer dog nogle forskelle i funktionsniveau mellem indsatsgruppen og kontrolgruppen, fx har indsatsgruppen i gennemsnit en sværere grad af udviklingshæmning, lavere grad af verbal sprog og i langt mindre grad gennemført en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov end kontrolgruppen. Analysen tager højde for dette. Trods det er der fortsat risiko for, at effekterne af indsatsen underestimeres i analysen, da indsatsgruppen har sværere udviklingshæmning end kontrolgruppen, og deraf vil have mindre sandsynlighed for at opnå positive resultater. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for effekten af indsatsen scoren B.
Økonomi
Der er foretaget en omkostningsvurdering af implementeringen af metoden KRAP. De foreliggende udgifter i forbindelse med implementering af KRAP er udarbejdet på baggrund af et skøn over timeforbrug fra botilbuddene. Der er viden om kursets pris, men ikke om de øvrige udgifter forbundet med implementeringen. Der er ikke udarbejdet en økonomisk evaluering, og derfor foreligger der ikke en økonomisk vurdering af effekten. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren C.