Indsatser

KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik

KRAP er tilpasset og afprøvet til voksne med udviklingshæmning på botilbud med positive resultater.

Neuropædagogik

Neuropædagogik er en forståelsesramme for den faglige og individuelle indsats til personer med neurologiske og neuropsykologiske vanskeligheder. Neuropædagogik er en tværvidenskabelig disciplin, der bygger på neurovidenskabelig forskning og pædagogik, og den har sit fundament i den del af den neurovidenskabelige forskning, der beskæftiger sig med kognition.