Indsatser

Anerkendende pædagogik og KRAP

En stor del af de danske botilbud til voksne med udviklingshæmning angiver, at de anvender anerkendende pædagogik som tilgang. Der er dog ikke meget viden om effekterne af at bruge tilgangen. En igangværende afprøvning og evaluering af Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik (KRAP) til mennesker med udviklingshæmning på botilbud, som bygger på anerkendende pædagogik, kan føre til mere viden.

Neuropædagogik

Neuropædagogik er en forståelsesramme for den faglige og individuelle indsats til personer med neurologiske og neuropsykologiske vanskeligheder. Neuropædagogik er en tværvidenskabelig disciplin, der bygger på neurovidenskabelig forskning og pædagogik, og den har sit fundament i den del af den neurovidenskabelige forskning, der beskæftiger sig med kognition.