Litteraturliste

Litteraturlisten er fremkommet gennem en litteratursøgning om temaet Udviklingshæmning og udfordrende adfærd. Søgningen er blevet fremsøgt nationalt og internationalt og vurderet på baggrund af kvalitet og relevans. Litteraturen, som fremgår af listen, er den litteratur, som er blevet vurderet relevant, men som ikke nødvendigvis er anvendt i artiklerne. 

Læs mere om, hvordan vi udvælger viden, og hvordan vi udarbejder et tema. 

Litteraturliste fremkommet ved søgning i 2018

Publiceret: 07.03.2019. Sidst opdateret: 10.07.2019