Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra temaet Udviklingshæmning og sundhedsfremme.

Litteraturlisten er fremkommet gennem en systematisk litteratursøgning om temaet Udviklingshæmning og sundhedsfremme. Søgningen er blevet fremsøgt nordisk og vurderet på baggrund af kvalitet og relevans. Litteraturen, som fremgår af listen, er den litteratur, som er blevet anvendt i artiklerne.