Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra den systematiske søgning foretaget til temaet om Udviklingshæmning og demens.

Litteraturlisten er fremkommet gennem en systematisk litteratursøgning om temaet om Udviklingshæmning og demens. Søgningen er blevet fremsøgt nationalt og internationalt og vurderet på baggrund af kvalitet og relevans. Litteraturen, som fremgår af listen, er den litteratur, som er blevet anvendt i artiklerne i temaet.

Læs mere om, hvordan vi udvælger viden, og hvordan vi udarbejder et tema.

Få den samlede litteraturliste til temaet Udviklingshæmning og demens (pdf)

Publiceret: 29.04.2020. Sidst opdateret: 29.04.2020