Omfang

Godt og vel 0,7 pct. af befolkningen stammer, dvs. cirka 40.000 mennesker i Danmark. Heraf anslås halvdelen at være voksne mennesker over 18 år. I en gennemsnitskommune på 43.300 indbyggere er der cirka 160 voksne, der stammer.

 | Socialstyrelsen

Der er igennem tiden blevet lavet forskellige incidens- og prævalensundersøgelser (længde- og tværsnitsundersøgelser) af stammen, primært i den vestlige verden. Resultaterne har været meget varierende - måske alt afhængigt af, hvilke befolkningsgrupper der har deltaget i undersøgelserne, og hvor mange der har deltaget – og måske også fordi der har været anvendt forskellige definitioner på stammen. De seneste opgørelser over forskningen, som Yairi & Ambrose har samlet, tyder på, at op mod 8 pct. af alle mennesker på et eller andet tidspunkt i deres liv har stammet, det være sig i kortere eller længere perioder, typisk i barneårene (Yairi & Ambrose, 2013).

Mens incidenstallet for stammen er ret højt, så er prævalenstallet noget lavere, nemlig omkring 0,72 pct. (Yairi & Ambrose, 2013). Det betyder, at der er ca. 40.000 mennesker i Danmark, der stammer. Heraf anslås halvdelen at være voksne mennesker over 18 år.

Omregnet til kommunalt plan betyder det, at i en kommune af medianstørrelse (43.300 indbyggere), vil der være omkring 160 voksne, der stammer.  

Der er flere mænd end kvinder, der stammer. Kønsforskellen er mindre, jo yngre barnet er. Drenge-/pigeforholdet er omkring 2:1 hos børn. Hos voksne er kønsforskellen 4:1 eller højere.

Kilder

Yairi, E. & Ambrose, N. (2013). Epidemiology of Stuttering: 21st Century Advances, Journal of Fluency Disorders, vol. 38, 2.

Publiceret: 06.06.2017. Sidst opdateret: 12.06.2018