Forside » Handicap » Stammen hos voksne » Indsatser » Stuttering Modification

Vidensgrundlag

Stuttering ModificationStuttering Modification er en bestemt måde at arbejde med stammen på. Stuttering Modification har til formål at gøre stammen lettere og mindre besværet for den enkelte. Behandlingsformen har vundet stor udbredelse i Danmark, hvor den har været den dominerende tilgang til stammebehandling gennem de seneste 50-60 år. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Det er beskrevet, hvilken aldersgruppe der er målgruppe for Stuttering Modification, og hvilke behov for hjælp målgruppen har. Der er tydelige inklusionskriterier, men ikke tydelige eksklusionskriterier. Det er ikke beskrevet hvordan man rekrutterer til metoden, men voksne, der ønsker at mindske deres stammen og blive bedre til at kommunikere, opsøger selv behandling. Det er klart beskrevet, hvad den enkelte kan forvente med indsatsen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
Stuttering Modification er som metode begrundet i mange stammebehandleres og -forskeres erfaringer fra arbejdet med stammen samt relevant teori. Der er ikke eksplicit udarbejdet forandringsteori for metoden, men implicit fremgår det, at metoden er logisk sammenhængende. Metodens formål og aktiviteter er beskrevet: Stuttering Modification retter sig mod en mindskelse af stammen, mindskelse af undgåelsesreaktioner og forbedring af kommunikationen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren B.
Implementering
Stuttering Modification eller elementer af metoden er meget udbredt i Danmark. Erfaringer med metoden er i et vist omfang beskrevet i forskellige kilder. Metoden anvendes på forskellig vis af forskellige behandlere og ofte i kombination med andre indsatser. Socialstyrelsens kortlægning af tilbud til mennesker, der stammer, viser, at Stuttering Modification er det mest udbredte behandlingsgrundlag i Danmark. Ofte suppleres Stuttering Modification-behandling med andre behandlingsindsatser, f.eks. teknikker fra Fluency Shaping og kognitiv adfærdsterapi. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren B.
Effekt
Der findes kun få studier, der viser effekt af behandling med Stuttering Modification. Det ligger ikke i behandlingens selvforståelse, at man opgør effekten af behandling. Kvalitative erfaringer fra voksne, der stammer og som har gennemgået behandling efter metoden, viser, at metoden hjælper mange voksne til en mindre stammen og større livskvalitet. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren C.
Økonomi
Det er kun delvist beskrevet, hvilke ressourcer anvendelse af Stuttering Modification kræver. Det er meget forskelligt fra sted til sted, hvilke tilbud der gives til voksne, der stammer, hvor længe det varer og hvor ressourcekrævende det er. Det er ikke nærmere beskrevet, hvilke faktiske omkostninger, der knytter sig til metoden, og der er ikke anført, om der er lavet en økonomisk evaluering af indsatsen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren D.