Forside » Handicap » Stammen hos voksne » Indsatser » Fluency Shaping

Vidensgrundlag

Fluency ShapingFluency Shaping har som mål at skabe flydende tale. Det er en behandlingsform, der primært har været praktiseret i USA og Australien, men som i et vist omfang også har fundet indpas nogle steder i Europa og i Danmark. Ofte anvendes forskellige Fluency Shaping-teknikker i kombination med andre behandlingsformer, herunder Stuttering Modification.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Det er beskrevet, hvilken aldersgruppe der er målgruppe for Fluency Shaping, og hvilke behov for hjælp målgruppen har. Der er tydelige inklusionskriterier, men ikke tydelige eksklusionskriterier. Det er ikke beskrevet, hvordan man rekrutterer til metoden, men voksne, der ønsker at blive fri for deres stammen, opsøger selv behandling. Det er klart beskrevet, hvilket problem metoden skal løse. Det fremgår også, at det kan være vanskeligt at bevare effekten af behandlingen, hvorfor det kræver fortsat arbejde med de lærte teknikker. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
Fluency Shaping er som metode begrundet i relevant teori, og der foreligger forskning, som dokumenterer metodens effekt. Der er ikke eksplicit udarbejdet forandringsteori for metoden, men implicit fremgår det, at metoden er logisk sammenhængende. Den enkelte følges nøje i behandlingsforløbet og kan først gå videre til næste niveau af øvelser, når vedkommende mestrer det aktuelle niveau. Metodens formål og aktiviteter er beskrevet. Det er uddannede logopæder, der faciliterer behandlingen – logopædistuderende bliver som en del af deres uddannelsesforløb introduceret til metoden. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren B.
Implementering
Metoden er i form af behandlingsprogrammet CSP internationalt blevet afprøvet i forskellige udgaver samt i en dansk kontekst, dog i en meget begrænset udgave i forhold til det oprindelige behandlingsprogram. Elementer af Fluency Shaping behandling anvendes flere steder i Danmark, men er dog ikke dokumenteret i skriftlige kilder, hvorfor der ikke foreligger dokumenterede implementeringserfaringer. Socialstyrelsens kortlægning af tilbud til mennesker, der stammer, har dog vist, at Fluency Shaping-teknikker finder anvendelse i kombination med andre behandlingsindsatser. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren C.
Effekt
Internationalt set er der dokumentation for effekt af Fluency Shaping i relation til mængden af ikke-flydende tale, som kan mindskes med metoden. Målet for Fluency Shaping er flydende tale, hvorfor kognitive og sociale faktorer som udgangspunkt ikke medtages i effektopgørelser af Fluency Shaping. Der er foretaget før- og eftermålinger af stammefrekvens, ligesom der er lavet opfølgning op til 5 år efter endt behandling. En nyere tysk systematisk undersøgelse viser signifikant effekt ved Fluency Shaping i sammenligning med tre andre behandlingsprogrammer og samme eller lidt bedre effekt end med Stuttering Modification. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren B.
Økonomi
Det er kun delvist beskrevet, hvilke ressourcer metoden kræver. Det er meget forskelligt fra sted til sted, hvilke tilbud der gives til voksne, der stammer, hvor længe det varer og hvor ressourcekrævende det er. Det er ikke nærmere beskrevet, hvilke faktiske omkostninger, der knytter sig til metoden, og der er ikke anført, om der er lavet en økonomisk evaluering af indsatsen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren D.