Forside » Handicap » Stammen hos voksne » Aktører - ansvar og roller

Aktører - ansvar og roller

Voksne, der stammer, kan tilbydes undervisning efter lov om specialundervisning for voksne. Kommunerne skal sørge for, at den voksne, der stammer, kan tilbydes undervisning og specialpædagogisk bistand enten i kommunalt eller regionalt regi.

| Socialstyrelsen

Indsatser for unge, ud over den skolepligtige alder, og voksne, der stammer, er en kommunal opgave. Kommunerne skal sørge for, at der kan tilbydes undervisning og specialpædagogisk bistand (stammebehandling), hvis en ung eller voksen med stammer henvender sig for at få hjælp.

Tilbud til unge og voksne, der stammer, udføres af logopæder på kommunale eller regionale kommunikationscentre eller kommunale specialundervisningsinstitutioner. I nogle kommuner varetages stammebehandling af unge og voksne i samme regi og af de samme logopæder, der varetager stammebehandling af børn.

For unge og voksne bliver stammebehandling oftest givet som individuelt tilbud hos logopæden. Men stammebehandling kan nogle steder også tilbydes som gruppeundervisning. Nogle steder tilbydes en tværfaglig indsats, hvor psykolog og/eller fysioterapeut inddrages i stammebehandlingen.

Se listen over institutioner på Dansk Høre-, Tale og Synsinstitutioners hjemmeside 

Tilbud om undervisning til unge, ud over den skolepligtige alder, og voksne, der stammer, gives efter ’Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne’ (LBK nr. 787 af 15.06.2015).

Stammeforening i Danmark

Der findes en forening for stammen i Danmark ”Stammeforeningen i Danmark”. Foreningen har blandt andet til formål at varetage stammeres interesser, udbrede kendskabet til stammen, støtte forskning med hensyn til stammen og stammebehandling samt bidrage til sikring af behandlings- og undervisningsmulighederne for mennesker, der stammer. Alle med interesse for stammen, stammeforskning og stammebehandling kan være medlem af foreningen (Stammeforeningen).

Kilder

Dansk Tale-, Høre- og Synsinstitutioner: Institutionsliste

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Stammeforeningen.

Publiceret: 06.06.2017. Sidst opdateret: 22.04.2020