Forside » Handicap » Stammen hos voksne

Stammen hos voksne

Forsidebillede
Stammen hos voksne

Stammen er en talelidelse og et kommunikationsproblem, som kan udvikle sig til et socialt handicap med store psykologiske og sociale konsekvenser for den enkelte. Problemets kerne er, at personen, der stammer, i det givne øjeblik ikke er i stand til at bevæge sin talestrøm fremad, da den afbrydes af gentagelser, forlængelser eller blokeringer af lyd, stavelser eller ord. Der kan desuden være udviklet sekundære symptomer, fx ansigtsgrimasser og medbevægelser af hoved, hænder, arme og ben.

Stammen menes at være forårsaget af forskellige faktorer: arvelige, biologiske, talesproglige og psykosociale. Dynamikken mellem disse faktorer og individets samspil med omgivelserne har betydning for, hvordan stammen udvikler sig og fremtræder hos den enkelte, og hvordan den enkeltes liv påvirkes af stammen. Typisk begynder stammen i 3-4 års alderen, og langt de fleste holder hurtigt op med at stamme igen, men for nogle bliver stammen en livslang udfordring.

Dette tema præsenterer viden om målgruppen voksne mennesker, der stammer, herunder mulige sociale konsekvenser af stammen. Temaet præsenterer desuden viden om stammen i et livsperspektiv. Og endelig præsenterer temaet nogle indsatstyper, der almindeligvis tilbydes voksne, der stammer. De tre indsatsartikler giver et grundigt indblik i forskellige måder at arbejde med stammen på.

Den præsenterede viden er baseret på en omfattende søgning i internationale databaser, den seneste søgning er foretaget i februar 2017. Med temaet ønsker Socialstyrelsen at formidle viden om den kompleksitet, som stammen hos voksne rummer. Men også viden om og redskaber til, hvordan der kan arbejdes med stammen hos voksne.

Indsatser

Indsatser for voksne, der stammer

Indsatser for mennesker, der stammer, består primært af logopædisk stammebehandling. Der findes grundlæggende to holdninger, som der kan arbejdes ud fra: at skabe flydende tale (Fluency Shaping) eller at modificere stammen (Stuttering Modification). Forskellige metoder kan understøtte arbejdet med hver af de to holdninger.

Fluency Shaping

Fluency Shaping har som mål at skabe flydende tale. Det er en behandlingsform, der primært har været praktiseret i USA og Australien, men som i et vist omfang også har fundet indpas nogle steder i Europa og i Danmark. Ofte anvendes forskellige Fluency Shaping-teknikker i kombination med andre behandlingsformer, herunder Stuttering Modification.

Stuttering Modification

Stuttering Modification er en bestemt måde at arbejde med stammen på. Stuttering Modification har til formål at gøre stammen lettere og mindre besværet for den enkelte. Behandlingsformen har vundet stor udbredelse i Danmark, hvor den har været den dominerende tilgang til stammebehandling gennem de seneste 50-60 år.
Baggrundsviden

Definition

Stammen er en talelidelse og et kommunikationsproblem, som kan udvikle sig til et socialt handicap med store psykologiske og sociale konsekvenser for den enkelte.

Målgruppen

Voksne, der stammer, har i langt de fleste tilfælde stammet siden deres barndom. Nogle udvikler dog først stammen som voksne, typisk efter en hjerneskade. Mange voksne, der stammer, lever med maskeret stammen (skjult stammen).

Omfang

Godt og vel 0,7 pct. af befolkningen stammer, dvs. cirka 40.000 mennesker i Dan-mark. Heraf anslås halvdelen at være voksne mennesker over 18 år. I en gennemsnitskommune på 43.300 indbyggere er der cirka 160 voksne, der stammer.

Aktører - ansvar og roller

Voksne, der stammer, kan tilbydes undervisning efter lov om specialundervisning for voksne. Kommunerne skal sørge for, at den voksne, der stammer, kan tilbydes undervis-ning og specialpædagogisk bistand enten i kommunalt eller regionalt regi.

Sociale og psykologiske konsekvenser

Der er stor forskel på, hvor meget den enkelte person stammer, og hvor stort et problem det er. De fleste klarer deres hverdag med de begrænsninger, det giver, når kommunikationsevnen ikke er optimal. Men en del har store psykiske og sociale udfordringer på grund af deres nedsatte kommunikationsevne og de oplevelser, de kan have af andres reaktioner herpå.

Stammen i livsperspektiv

Stammen opstår som oftest tidligt i barndommen. Langt de fleste, der begynder at stamme, holder op med at stamme igen efter nogle få måneder eller år. Men nogle fortsætter med at stamme resten af deres liv og lever med stammen som et livsvilkår. For nogle voksne har stammen udviklet sig til et alvorligt kommunikationshandicap, der begrænser deres livsudfoldelse.

Litteratur

Her kan du finde den samlede litteraturliste til temaet om stammen hos voksne.